Hovedåra til Europa

Ingress

Meninger

Noen har tatt til orde for å si opp EØS-avtalen, som binder Norge, Island og Liechtenstein til det indre markedet i EU. Avtalen gjør EU til en viktig lovgiver i EØS-landene, noe som i flere tilfeller har vakt politisk motstand i Norge, og EØS-landene må også bidra til økonomisk og sosial utvikling i de fattigste landene i EU. I juli kom man til enighet om bidraget for åra 2014 — 2021, som vil koste Norge 3,3 milliarder kroner i året.

EØS-motstanderne vil noe uklart heller ha en ny handelsavtale. Norge kunne da plukket ut fordelene og velge bort ulempene i samarbeidet med EU, synes noen å tro. Men dette kalles i EU med stor harme for «Europa à la carte», et skjellsord som også brukes mot britene når de krever unntak og særordninger. I 1992 avviste sveitserne EØS-avtalen i folkeavstemning. Etter dette har Sveits inngått 42 bilaterale handelsavtaler med EU, ifølge EUs oversikt, og har nå i alt rundt 210. Ti av disse er bundet sammen av en såkalt «giljotin-klausul»; dersom en part opphever en av dem, oppheves alle. Sveits har rett til å avvise nye EU-direktiv, men det er like vanskelig som for Norge.

I EU er man nå luta lei av dette uoversiktlige avtale-mylderet med Sveits. Ingen flere avtaler med Sveits om det indre markedet før Sveits godtar et juridisk rammeverk av samme slag som EØS-avtalen, erklærte Det Europeiske Rådet i 2012. Bedre ble det ikke da sveitserne i folkeavstemning vedtok å innføre kvoter for innvandring av EU- og EØS-borgere, som strider mot retten til fri bevegelse. Denne floken er ennå ikke løst.

Å si opp EØS-avtalen og begynne forhandlinger med EU på sveitsisk vis ville ikke bare bli avvist av EU og rive bort store deler av den velviljen Norge har i Europa. For Norges regjering og Stortinget ville det innebære et ganske enormt merarbeid, nærmest sammenhengende og evigvarende, med forhandlinger og lovgiving.

Norge er avhengig av markedsadgang til EU; EØS-avtalen er ikke perfekt for Norge, men uten den kan det bli mye verre for norsk økonomi. Så lenge Norge ikke ønsker medlemskap i EU, noe som i dag er politisk luftspeiling, er EØS Norges hovedåre til og fra Europa. Et klart flertall i Stortinget holder heldigvis fast ved dette. Vi kan aldri få det som vi vil i verden, ikke i Europa heller. Vi får gjøre så godt vi kan.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.