Høvring, Mona

- Hvordan ble du forfatter:

- Jeg hadde noen tidlige arbeider gjømt bort, men først da jeg var mangeogtredve skreiv jeg tekster som jeg sendte fra meg. Det blei noen refusjoner i begynnelsen, men jeg fikk en del brukbare konsulentuttalelser. Det var en inspirerende faktor.


- Hva er din beste leseropplevelse?

- En av de viktigste bøkene for meg var, lenge, Göran Tunströms «Juleoratoriet». Den har jeg lest flere ganger. Jeg fikk boka av en venn. Han døde for flere år siden. Trur, i tillegg, at et par av de hundre beste bøkene jeg har lest må være Fleur Jaeggys «Tuktens lykkelige år» og «Tingene» av Georges Perec.

- Hvordan liker du å jobbe:

- Jeg arbeider best når jeg har det ryddig rundt meg. Det kan, iblant, føre til at jeg rydder isteden for å skrive. Uansett, jeg er ikke noen «ni-til-fire-arbeider». Jeg liker ikke lengre å jobbe under press. Tid og seinhet er viktig for meg, den seinheten som går igjen i alle innvielser, i alle riter.

(Dagbladet.no 08.09.2005)