Høybråten og avkristningen

KRL-FAGET: Regjeringens forslag om å endre læreplanen og navnet på KRL-faget har falt Kristelig Folkepartis leder, Dagfinn Høybråten, tungt for brystet. Han hevder at de foreslåtte endringene ser bort i fra Norges tusenårige historie med kristendommen som en del av vår kulturarv. Dette er Fremskrittspartiet enig i.

Det Dagfinn Høybråten velger å se bort i fra er imidlertid at dagens «avkristning» av det offentlige Norge kommer som en konsekvens av den politikken han og hans parti har ført både i og utenfor regjering de siste årene. Til tross for ulik politikk på flere områder, har vekslende regjeringer de siste 20 årene hatt ett svært viktig standpunkt til felles, nemlig at den økende ikke-vestlige innvandringen skaper et etterlengtet mangfold og at den er en berikelse for landet. Vi som har stilt oss tvilende til en slik kategorisk påstand, er blitt avvist som lite inkluderende og har til dels fått høre at vi ikke bryr oss om verdens fattige og forfulgte. Vi har med andre ord fått vårt moralske pass påskrevet av dem som har åpnet landets grenser for 20000 ikke-vestlige innvandrere hvert år.

Resultatet av innvandringspolitikken er blant annet at vi i dag har flere sterke og voksende muslimske miljøer som ikke aksepterer at det kristne verdigrunnlaget skal sette standarden på undervisningen i den norske offentlige enhetsskolen. Det som tidligere var en kamp båret frem av et begrenset antall medlemmer i Human-etisk forbund, er i dag blitt en kamp forbundet deler med muslimske menigheter. At en rød-grønn regjering er lydhør for slike protester overrasker ingen, men styrken i protestene skyldes i første rekke en årelang naiv og snillistisk innvandringspolitikk.

Og ingen har gjennom årene vært mer «barmhjertige og inkluderende» enn Kristelig Folkeparti. At Høybråten forsøker å innbille det norske folk om at det er mulig å stadig øke det prosentvise antallet muslimer i Norge uten at dette fører til forvitring av vårt kristne verdigrunnlag overrasker ikke. Da har jeg tro på at KrFs velgere er mer reflekterte.