Høyere toppskatt i statsbudsjettet

«De med høye person inntekter har egentlig i alle år betalt forholdsvis mye skatt, så en mindre skjerpelse er mer enn nok.

Heisann «De med over 3 mill. i lønn har mer enn nok skatt fra før av. De betaler antakeligvis like mye som de tjener omtrent i skatt, inkl formueskatt osv...

Amund «Tror du må åpne lærebøkene dine før du uttaler deg! For du tar så fullstendig feil!

Kautokeino same

«Hvorfor skal vi ha et samfunn som straffer de som har det godt?

Teddy Bjørn

«Duh... For at alle skal ha det greit kanskje? Samfunn der de rike ikke trenger å skatte noe mer enn et minimum har ganske mange flere som bor i blikkskur i forstedene.

Dr. Brilleslange