I STRID MED NRK:  Skuespiller Gørild Mauseth mener NRK ikke hadde rett til å vise nakenklippet fra filmen «Brent av frost». Foto: Henning Lillegård
FOTO: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET.
I STRID MED NRK: Skuespiller Gørild Mauseth mener NRK ikke hadde rett til å vise nakenklippet fra filmen «Brent av frost». Foto: Henning Lillegård FOTO: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET.Vis mer

Høyesterett behandler fiskesex-saken

Striden om nakenklippet fortsetter.

||| Høyesterett vil behandle Gørild Mauseths anke, etter at hun tapte mot NRK i lagmannsretten i september.

Konflikten oppsto etter at en sexscene fra filmen «Brent av frost» ble vist i programmet «Store studio» i forbindelse med en parodi i filmen «Kill Buljo».

Mauseth hadde i en kontrakt med produksjonsselskapet avtalt at scenen ikke «skulle vises utenfor sin kunstneriske sammenheng».

- Lagmannsretten har ikke drøftet om sitatet går utover det formålet betinger, jf. åndsverkloven § 22. De to siste sekundene av klippet går utover det formålet betinger, heter det blant annet i anken.

- NRK var kjent med at det var en klausul i kontrakten mellom Mauseth og produsenten av filmen som satte begrensninger på bruken av den aktuelle scenen. Det må få betydning for vurderingen av om sitatbruken var i samsvar med god skikk. Det var ikke adekvat eller nødvendig å vise sekvensen med nakenhet.

Mauseths anke er støttet av Norsk Skuespillerforbund.

- Det er viktig at vi har en sitatrett i Norge, men for kunstnernes del er det svært viktig at denne brukes på riktig måte. Det er viktig at domstolen avklarer hva som er tillatt innenfor sitatrettens grenser, sa leder i Norsk Skuespillerforbund Agnete G. Haaland i en pressemelding da det ble kjent at skuespilleren anket til høyeste rettsinstans.

Mauseth vant først over NRK i Oslo Tingrett, men lagmannsretten la større vekt på NRKs sitatrett.

- Bruken av sitatet krenker etter lagmannsrettens syn ikke Mauseths eventuelle rettigheter etter åndsverkloven knyttet til filmklippet, het det i dommen.

Saken i Høyesterett er ennå ikke berammet.