Høykultur vs. lavkultur

«Det folk flest vet er at folk flest har temmelig dårlig smak, derfor vet man også at det folk flest liker er vulgært og smakløst, av det igjen kan man slå fast at ved å styre unna det folk flest liker er man på god vei til å få god smak. Det forunderlige er problemstillingen, hvorfor er det så viktig å bli anerkjent som «høykultur»?

Avisleser

«Hvorfor det er så viktig å bli anerkjent som «høykultur» er et godt spørsmål. Det handler nok om den statusen det fortsatt har å få godkjentstempel fra det akademiske livet og det etablerte kulturlivet. Men store deler av popkulturen har i årevis klart seg utmerket uten.

Når den nå – berettighet – møtes med langt større interesse fra «høykulturen» enn før, er det imidlertid viktig å skille godt fra dårlig også i denne delen av kulturen.

Kåre Bulie

«Alt til sin tid. Hvorfor skal man ikke kunne lese en underholdende bok om man har lyst til det? Hvorfor skal man ikke få lov til å forske på og framheve noe litteratur som mer kompleks enn en annen? Og hvorfor blir Frid Ingulstad og andre underholdningsforfattere så opprørt når forskning viser at lesergruppen deres er folk uten høgskoleutdanning?

Litteraturutdanna individ

«Free your mind. Sett på Baby One More Time. Les en bestselger.

Mr Lova Lova