REDUSERT LEDIGHET: Ifølge nye tall fra Nav er antall helt ledige arbeidssøkere redusert med 700 personer fra mai til juni, skriver innsenderen.
 Foto: Tore Meek / NTB Scanpix&nbsp;<div><br></div>
REDUSERT LEDIGHET: Ifølge nye tall fra Nav er antall helt ledige arbeidssøkere redusert med 700 personer fra mai til juni, skriver innsenderen. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix 

Vis mer

Høyre: -Tiltakene mot ledighet virker

Regjeringen jobber målrettet for å minske arbeidsledigheten.

Meninger

Regjeringen er på offensiven. Det settes inn ekstraordinære tiltak i de fylkene hvor arbeidsledigheten er størst. Det ble lagt inn fire milliarder kroner i budsjettet for 2016, med en ytterligere styrking med én milliard i revidert budsjett. Sammen med vekstfremmende skattelettelser er dette viktig for å begrense ledigheten og bidra til omstilling.

Ifølge nye tall fra Nav er antall helt ledige arbeidssøkere redusert med 700 personer fra mai til juni. Ledige hender er satt i arbeid, mange har fått tilbud om tiltaksplasser. Den kraftige økningen i «oljeomstillingsfylkene» synes å ha bremset opp. Ved utgangen av juni er det bare seks fylker som har flere helt ledige enn på samme tid i fjor, mens hele 13 fylker har færre helt ledige.

Arbeiderpartiet derimot, fortsetter med sin «hakk i plata»-kritikk av regjeringen. I det ene øyeblikket sier de at regjeringen kommer med for lite for sent, i det neste kritiserer de regjeringen for å bruke for mye penger.

Det er både selvmotsigende og defensivt. Arbeiderpartiet har ingen offensive forslag i ermet, bare kritikk - ingen politikk!

Med økende arbeidsledighet velger regjeringen å stimulere til aktivitet. Den høye oljeprisen vi hadde skapte nærmest arbeidsplasser av seg selv. Nå må regjeringen gi dragkraft for å motvirke nedgangen. Statsbudsjettet for 2016 er spesielt fordi vi har en spesiell situasjon. Oljepenger skal brukes til å investere for fremtiden - i kunnskap, infrastruktur og flere arbeidsplasser. I motbakke må vi gi ekstra gass for å holde farten.

De rødgrønne viser ingen vilje til å tenke utenfor boksen. Oppskriften er som før - mer satsing på offentlig sektor. Men blir offentlig sektor for stor, kan vi ende opp med en koloss det til slutt blir vanskelig å bevege. Vi må tenke nytt og stimulere til mer aktivitet i privat virksomhet.

bb er det viktig å møte ledigheten med midlertidige tiltak som ikke fører til varige økninger i de offentlige budsjettene. Skal vi lykkes med omstillingen, må vi legge til rette for at det vokser frem flere lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til fellesskapet, ikke som lever av fellesskapet.