GJENREISING: - Arbeidet med å gjenreise Forsvaret har startet. Bare i 2017 økte vi forsvarsbudsjettet med nærmere fire milliarder kroner, skriver artikkelforfatteren.
GJENREISING: - Arbeidet med å gjenreise Forsvaret har startet. Bare i 2017 økte vi forsvarsbudsjettet med nærmere fire milliarder kroner, skriver artikkelforfatteren.Vis mer

Forsvaret:

Høyre er og blir forsvarspartiet

Langtidsplanen av 2012, som lå igjen etter de rødgrønne, etterlot et underfinansiert forsvar på vei inn i solnedgangen.

Meninger

Høyres tidligere forsvarspolitiske talsmann Ingvald Godal, viser i Dagbladet at han fortsatt har evne til å målbære Høyres engasjement for Forsvaret. Det er bra. Dette engasjementet deler han med svært mange i Høyre, også undertegnede. Godal minner om Høyres stolte tradisjoner som forsvarsparti. Samtidig er han kritisk til underfinansieringen av Forsvaret på 90- og 2000-tallet, ja helt frem til 2014, vil jeg legge til.

Jeg vil gi Godal rett i at ulike regjeringer slapp Forsvaret for langt ned i denne perioden. Forsvarspolitikken kan ikke alene baseres på analyser av den sikkerhetspolitiske situasjonen i øyeblikket. Vi vet av historiske erfaringer at verden slik vi kjenner den, kan endre seg raskere enn tiden det tar for et lite land å bygge et sterkt forsvar. Å holde landet med et sterkt forsvar til enhver tid er derfor en av statens kjerneoppgaver. Forsvaret er Norges forsikring.

Da Høyre overtok regjeringskontorene i 2013, var Forsvaret langt på vei råtnet på rot. Daværende statsminister Jens Stoltenberg uttalte i 2012 at Forsvaret «struttet av sunnhet». Den faktiske situasjonen i Forsvaret var feid under teppet. Utdatert materiell, manglende trening, et gigantisk vedlikeholdsetterslep og mangel på ammunisjon og reservedeler hadde brakt Forsvaret til kanten av stupet. Langtidsplanen av 2012, som lå igjen etter de rødgrønne, etterlot et underfinansiert forsvar på vei inn i solnedgangen.

I 2014 fikk daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide avdekket tingenes tilstand i Forsvaret. Regjeringen startet arbeidet med en ny langtidsplan for å gjenreise forsvarsevnen. Langtidsplanen av 2016 gjør nettopp dette. Planen sikrer 180 milliarder mer til Forsvaret i løpet av en 20-årsperiode. Regjeringen gjennomfører en ambisiøs fornying av Forsvaret. Det anskaffes nye kampfly, ubåter, overvåkningsfly, artilleri, luftvern til Hæren og en hel rekke annet materiell for å øke Forsvarets kampkraft. Forsvarsbudsjettet er økt fra 43 til 55 milliarder kroner siden 2013. Forsvarets negative utvikling er beviselig snudd.

Alle som kjenner forsvarsplanleggingens natur, Godal inkludert, vet at det tar flere år fra man begynner å øke budsjettene til man får en merkbar økning i forsvarsevnen. Dette bør samtlige partier på Stortinget ta lærdom av. Langtidsplanen som regjeringen la frem og fikk vedtatt i 2016, er fullfinansiert. For første gang kompenseres nå Forsvaret for den såkalte forsvarsspesifikke kostnadsveksten. Da spises ikke forsvarsbudsjettet opp av prisveksten på forsvarsmateriell, som stadig blir dyrere. Dette er helt avgjørende for kunne opprettholde en nødvendig og tilstrekkelig fornyelse av forsvarsmateriellet.

Regjeringen vil øke forsvarsbevilgningene videre opp mot 2 % av BNP, i tråd med NATOs vedtak fra 2014. Bare i 2017 økte vi forsvarsbudsjettet med nærmere fire milliarder kroner. Arbeidet med å gjenreise Forsvaret har startet. Høyre vil i årene som kommer fortsette å prioritere Forsvaret og sikkerhetssamarbeidet i NATO.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.