<div>«USOSIALT»: &nbsp;Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder i Oslo SVs bystyregruppe, mener Høyre skaper fattigdomsfeller for dem som har minst gjennom sitt angrep på gratis aktivitetsskole i enkelte bydeler. Foto: SV&nbsp;</div><div><br></div>
«USOSIALT»:  Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder i Oslo SVs bystyregruppe, mener Høyre skaper fattigdomsfeller for dem som har minst gjennom sitt angrep på gratis aktivitetsskole i enkelte bydeler. Foto: SV 

Vis mer

Høyre lar fattige familier forbli fattige

Det er flere barn som sliter med å lære seg å lese og regne på skolene i øst.

Meninger

Det burde lønne seg å jobbe og få økt inntekt, spesielt for dem med de laveste inntektene. Dessverre ser det ikke ut til at Høyre mener det. Samtidig som Høyre gir skatteletter til de aller rikeste blant oss vil de skape fattigdomsfeller for dem som har minst. Det er usosialt.

I Dagbladet mandag retter Høyres Mathilde Tybring-Gjedde kritikk mot Ap, MDG og SV for å starte opptrappingen av gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen i åtte bydeler i Oslo Øst og Oslo Sør. Hun er kritisk til å gi gratis halvdagsplass til alle i disse områdene uavhengig av inntekt og vil heller ha en ordning for de fattigste i hele byen.

Det er to store svakheter ved Tybring-Gjeddes argumentasjon. For det første glemmer hun at velferdsordningene våre ikke bare skal være almisser til de fattige, men skal bygge opp under et system der det lønner seg å jobbe og der vi klarer å redusere de økonomiske forskjellene. For det andre ignorerer hun at det er store forskjeller i levekår og økonomi i Oslo mellom øst og vest.

Problemet med å knytte rettigheter til velferdsgoder til lav inntekt, er at vi skaper fattigdomsfeller. Altså at de med lave inntekter taper på å komme seg ut i arbeid og få høyere inntekt, fordi de da vil miste retten til gratis velferd. Dette burde Høyre vite.

I tillegg er universelle velferdsordninger mer effektive enn inntektsprøvde ordninger av en rekke årsaker. La meg nevne tre av dem. For det første kommer det alle til gode, innlemmer alle i samme fellesskap, uavhengig av inntekt og bidrar til å redusere forskjeller i lokalsamfunnet. Samfunn med små forskjeller er mer effektive fordi folk har mer tillit til hverandre og konflikter reduseres. Gratis aktivitetsskole slik vi innfører den i Oslo nå er en universell ordning, selv om den er geografisk avgrenset. For det andre er det ubyråkratisk. Vi trenger ingen skjemaer, administrasjon eller dokumentasjon for å finne ut om et barn går i 1.-4. klasse. For det tredje når universelle velferdsordninger dem som trenger det. Erfaringer fra andre land viser at det er vanlig at inntektsprøvde ytelser ikke brukes nok av dem som trenger det. Trolig skyldes det at folk ikke forstår systemene, fordi de ikke får fyllt ut skjemaer eller fordi de rett og slett ikke vet om ordningene.

I gjennomsnitt lever folk lenger og har høyere inntekt på vestkanten enn på østkanten. Det er også flere barn som sliter med å lære seg å lese og regne på skolene i øst, og langt færre fullfører videregående skole. Tydeligst er det kanskje når du ser på antallet fattige barn i de ulike bydelene i Oslo. Der går det et markant skille mellom øst- og vestkant. For å kunne gjøre noe med de tydelige klasseskillene må vi sette inn ekstra ressurser der det trengs mest, og vi må ha tidlig innsats. Det er det innføringen av gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen gjør.

SV ønsker seg på sikt gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen for alle barn i hele byen. Nå innfører vi det trinnvis og begynner med å rette innsatsen der den trengs mest og på en slik måte at det faktisk fungerer.