KUTTER I FERIPENGENE: Erna Solbergs regjering kuttet i 2014 feriepengene til de arbeidsledige. Det er høyrepolitikk på sitt verste.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
KUTTER I FERIPENGENE: Erna Solbergs regjering kuttet i 2014 feriepengene til de arbeidsledige. Det er høyrepolitikk på sitt verste. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Høyre på sitt verste

Arbeidsledige må også få rett på feriepenger.

Meninger

Det er nok av problemer med den norske velferdsstaten en kan ta tak i. Sykelønnen fungerer som et betydelig insentiv til å bruke lengre tid på å komme tilbake i jobb. Arbeidsledighetstrygden kunne trolig vært utformet slik at den stimulerer flere til å komme i arbeid.

Det er derfor både overraskende og trist at det tiltaket Høyre- og Frp-regjeringen var mest ivrig etter å utføre da de kom til makten i 2013, var å kutte feriepengene til arbeidsledige. Det gir ingen effekt på arbeidsdeltakelsen. Det fungerer utelukkende for å gjøre situasjonen verre for dem som i en periode er arbeidsledige. Det er høyrepolitikk på sitt verste.

På Dagsnytt på NRK P2 forsvarte Høyres finanspolitiske talsmann, Svein Flåtten, forslaget med at det ga innsparinger på tilnærmet én milliard kroner. Disse pengene mente han skulle brukes på å få arbeidsledige i arbeid. Det er selvfølgelig det rene tøv.

En av regjeringens viktigste oppgaver er å sørge for at folk har muligheten til å komme tilbake til jobb. Det å gjøre situasjonen verre for dem som går eller har gått arbeidsledige i en periode, er ikke og bør ikke være nødvendig for at regjeringen skal gjøre sitt ytterste for å sikre arbeid til alle.

Feriepenger til arbeidsledige har vært en yndet kampsak mellom høyre- og venstresiden. Bondeviks andre regjering fjernet feriepengene, noe Stoltenberg-regjeringen gjorde om på så fort de kom til makten i 2005. Det skulle ikke Solberg-regjeringen ha noe av. I statsbudsjettet for 2015 fjernet de derfor ordningen, med virkning fra 2016.

Forutsigbarhet er en dyd i politikken. Det gjør at folk kan innrette sine egne liv for framtida, og slippe å bruke unødig tid på å holde seg oppdatert på et skiftende regelverk. Men kan Høyre og Frp spare inn en skarve milliard på å gjøre livet surt for de arbeidsledige, er det vel ikke så nøye med rettsstatsverdiene de gjerne løfter fram i festtaler.

Det ble innvendt at feriepengene som ble utbetalt til de som hadde vært arbeidsledige kom i januar, og dermed ofte var brukt opp når sommeren kom. Men hvis det var et problem, ville den naturlige løsningen vært å flytte utbetalingen til juni, ikke kutte den helt.

Vi må ikke glemme at arbeidsledighetstrygd er en forsikring mot arbeidsledighet, som den enkelte har tjent opp rettighetene til å få. Vi gjør også klokt i å huske på at velferdsytelsene har flere funksjoner enn å stimulere til arbeid. De skal gjøre det mulig for alle å ta del i det livet de arbeidende tar del i. Vi er alle medlemmer av det samme samfunnet. Det bør Høyre og Frp legge seg på minne.