BYGGER UT: - Oslo MDG skal forsterke sykkelsatsingen, bygge nye gågater og prioritere kollektivtrafikk over biltrafikk. Høyre planla sykkelfelter, MDG får dem bygget ut, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix
BYGGER UT: - Oslo MDG skal forsterke sykkelsatsingen, bygge nye gågater og prioritere kollektivtrafikk over biltrafikk. Høyre planla sykkelfelter, MDG får dem bygget ut, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB ScanpixVis mer

Grønt skifte:

Høyre planla. MDG gjennomfører

I år ligger det an til å bli bygget 1,5 mil med sykkelvei i Oslo. Det er nøyaktig ti ganger så mye som de 1,5 årlige kilometerne forrige byråd maktet å bygge per år.

Meninger

Dagbladet trykket nylig en lederartikkel hvor de berømmet byrådet i Oslo for å satse på miljøpolitikk, gående og syklende. For dette pådrar avisa seg beskyldninger fra Høyres Eirik Lae Solberg om historieløshet.

Solberg kan skrive hva han vil, men faktum er at sykkelsatsingen først skjøt fart etter at MDG kom i byråd. Etter å ha leflet med noen ørsmå hundre meter hvert år, så ligger utbyggingstakten nå på ei mil sykkelvei i året. Det hjelper ikke bare å lage planer, man må faktisk prioritere sykkelfelter i gater der det er kamp om plassen.

Da Høyre styrte, vant bilen den kampen nesten hver gang. Det er supert at Høyre nå kommer luskende etter og ønsker gågate i Markveien og Kirkegata. Men fortsatt insisterer Høyre på at bilen skal få ha så mye plass i bybildet og i sentrum – hvor bare 7 prosent av reisene skjer med bil. Oslo Høyre gjorde i forrige valgkamp en motorvei i nabokommunen til en av sine viktigste valgkampsaker.

Høyre snakker fortsatt opp E18 som kommer til å pumpe tusenvis av nye biler inn mot Oslo. Et samferdselsprosjekt som er samfunnsøkonomisk ulønnsomt og utdatert som løsning på transportutfordringene rundt hovedstaden.

I tillegg kommer et prosjekt som Røatunnelen, som også er avleggs. Høyre vil bruke de store pengene på motorvei, når det klokeste og mest moderne på Røa antakelig vil være å senke farten, øke friksjonen og prioritere gående og syklende. Områdene på Røa bør anses som en del av byen og veisystemet bør behandles deretter. Her bør det bygges om til gater med trær og lav fart. Ikke veispagetti.

De store pengene bør sluses inn på viktige kollektivprosjekter som Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen, og trikk langs ring 2. Dette til glede for majoriteten av Oslofolk, som reiser kollektivt. Og her bør nevnes en viktig grønn seier til; det var med MDG i byråd at andelen som reiste kollektivt for første gang passerte andelen som kjører bil.

Oslo MDG skal framover forsterke sykkelsatsingen, bygge nye gågater og prioritere kollektivtrafikk over biltrafikk. Høyre planla sykkelfelter, MDG får dem bygget ut. Bare i år ligger det an til å bli bygget 1,5 mil med sykkelvei. Det er nøyaktig ti ganger så mye sykkelvei som de 1,5 årlige kilometerne forrige byråd maktet å bygge per år. Høyre inviteres herved til å stemme for nye sykkelfelter og gågater når konkrete forslag kommer opp i bystyret. Så får vi se om historien gjentar seg og Høyre heller stemmer sammen med Carl I. Hagen og Frp når det virkelig gjelder.