Høyre svikter norske soldater

VI OPPLEVER I DISSE

dager bilder som dokumenterer amerikanske befal ogsoldaters grusomme tortur og mishandling i Irak. I den sammenheng har Morgenbladet spurt militærlege og psykiater Pål H. Herlofsen hvorvidt det er viktig at soldater forstår hvorfor de er i krig? Hans svar er: «Ja, men det kommer an på hva soldatene skal brukes til.» Hvis oppdraget er å være fredsbevarende, men samtidig delta i krigshandlinger, så blir det vanskelig for soldater å forstå hvorfor de er utstasjonert. I en fase hvor man ikke vet hva man faktisk gjør, så blir ikke-akseptabel adferd lettere å forsvare. En soldat kan tenke: «hvis en politiker ikke er ærlig med meg, hvorfor skal jeg være ærlig tilbake?». Ærlige ledere er mye viktigere i krig enn i hverdagen. Når enkeltindividet er med på noe som er annerledes enn den virkeligheten som blir beskrevet enten av politikere eller medier, så blir grensene mellom rett og galt utydelig.

NORSKE SOLDATER

og befal føler seg sveket i norsk opinion av norske politikere som ikke tør eller vil forsvare de krigsoperasjoner de samme politikere har sendt soldatene ut i. Dels ved juks med ord, dels ved at politikere vegrer seg for å stille opp i offentlig debatt. Det er ikke lenge siden partiet Høyre avholdt sitt landsmøtet. Partiet er fortsatt innstilt på å beholde norske styrker i Irak. Men hvorfor vil ikke medlemmer av Høyre delta i debatter på folkemøter som arrangeres?

Kampanjen «Nei til nye NATO» har ved flere anledninger invitert forsvarsministeren til debatt om NATO og Norges nye offensive og aggressive «forsvars»-politikk. Men forsvarsministeren og hennes politiske rådgivere sier nei. Heller ikke noen av Høyres 38 stortingsrepresentanter tør, eller, vil ta debatten. Høyre synes tydeligvis at det er greit å støtte opp om USAs strategi i Irak, også nå som det er dokumentert at denne innebærer grove overgrep mot den irakiske befolkningen, både i og utenfor fengsler. Men å stille opp i en debatt hvor de må forsvare denne støtten, synes tydeligvis å være vanskelig.