VOLD: Det er et åpent spørsmål om venstreekstrem vold fører til mer eller mindre høyreekstrem vold, skriver artikkelforfatteren. Her ved Pegidas demonstrasjon, hvor blant annet Blitz dannet motdemonstrasjon. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
VOLD: Det er et åpent spørsmål om venstreekstrem vold fører til mer eller mindre høyreekstrem vold, skriver artikkelforfatteren. Her ved Pegidas demonstrasjon, hvor blant annet Blitz dannet motdemonstrasjon. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

Debatt: Høyreekstrem og venstreekstrem vold

Høyreekstreme bruker stadig mindre vold

Likevel har høyreekstreme vært mer voldelige enn venstreekstreme i Norge.

Meninger

Frode Nystuen og Magnus Eriksson reagerer på mitt sitat om voldsbruk blant ytre høyre og venstre i Norge i en sak Dagbladet skrev om Den norske motstandsbevegelsen (MB).

La meg oppklare. Jeg bestrider ikke at høyreekstrem vold overgår venstreekstrem i Norge over tid. Sitatet var del av et svar på spørsmålet om MB risikerer voldelig motstand fra ytre venstre ved offentlige opptredener.

Jeg studerer høyreekstrem vold i Vest-Europa. Et gledelig funn er at antallet alvorlige angrep har sunket, både i Norge og andre land. Norske grupper har knapt brukt vold de siste ti årene – en markant endring fra 90-tallet.

Samtidig har aktivister fra ytre venstre vært involvert i flere angrep mot ytre høyre. Enkelte aktivister hevder åpent å stå inne for slik vold når den rammer ytre høyre. Dette til forskjell fra gruppene til høyre, som i alle fall offentlig tar avstand fra vold.

Jeg er enig i at MBs utvikling er bekymringsfull. At deres åpenbart utvidede tolkning av selvforsvar kan legitimere vold, så vi nylig i Finland da søsterorganisasjon ble involvert i en hendelse med dødelig utfall.

Kronikkforfatterne viser til Sverige, der høyreekstrem vold er mer utbredt. Det mange ikke vet, er at også venstreekstrem vold er mer utbredt der. I 2013 anså Säpo venstreekstreme som den største trusselen mot demokratiet i Sverige.

Det er et åpent spørsmål om venstreekstrem vold fører til mer eller mindre høyreekstrem vold. Svært lite forskning er gjort på feltet. Jeg håper denne misforståelsen kan bidra til økt oppmerksomhet rundt dette, og kanskje også til mer forskning i en ikke altfor fjern framtid.