SPRÅK I LEK: - Høyre mener at kjernen i problemet bak at hver fjerde barn med minoritetsbakgrunn i Oslo ikke kan godt nok norsk, skyldes mangel på mer formell lek og mer målrettet norskundervisning i barnehagen. Da ser ikke høyre problemet i det hele tatt, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix
SPRÅK I LEK: - Høyre mener at kjernen i problemet bak at hver fjerde barn med minoritetsbakgrunn i Oslo ikke kan godt nok norsk, skyldes mangel på mer formell lek og mer målrettet norskundervisning i barnehagen. Da ser ikke høyre problemet i det hele tatt, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Barnehage

Høyres barnehagepolitikk mangler selvransakelse

Språk er allerede en sentral del av barnehagehverdagen uansett. Vi trenger ikke flere barn som allerede er skolelei mens de går sine siste år i barnehagen. 

Meninger

Rabiah Nathalia Butt. Foto: Trine Jonassen/barnehage.no
Rabiah Nathalia Butt. Foto: Trine Jonassen/barnehage.no Vis mer

Jeg må si jeg måtte gni meg litt i øynene da jeg kom over Høyres forslag om å starte undervisning i norsk for de store barna i barnehagen. Hvor kommer disse ideene fra hos disse politikerne? Jeg merker frustrasjonen bygger seg opp inni meg når jeg leser politikere uttale seg om at barn ikke «bare» skal leke i barnehagen. Dette viser hvor langt vi fremdeles må gå for at andre utenfor vår utdanning og profesjon skal kunne forstå lekens egenart og viktige betydning for barnets videre sosiale kompetanse og egenutvikling.

En skulle tro at politiker Saida Begum (Høyre) tror at de voksne i barnehagen lar barna leke på egenhånd, mens de selv står der med kaffekoppen og skravler. Begum og Høyre lener seg verken på pedagoger eller forskning når de fremmer sitt forslag om språkopplæring og formell lek i barnehagen. Faktisk viser forslaget å være en ordentlig skivebom, da både forskere og personer i barnehagemiljøet slår alarm og mener at barna får for lite tid til lek. De er bekymret for at barnehagen i større og større grad blir en arena for formell læring på bekostning av leken.

Vi som jobber med barn klarer oss ikke igjennom en barnehagehverdag uten å formidle norsk. Fra morgen til ettermiddag er det ingen voksen-barn relasjon som foregår uten språk. Alt må ordlegges og alt må snakkes om, for slik er en barnehagehverdag. Fra de minste til de største. Å legge frem et forslag om tidlig fokus på norsk er som et slag i magen for oss som jobber med barn, det er som å si at vi ikke har nok fokus på språk. En barnehagehverdag har en rammeplan å jobbe ut ifra, vi har mål å jobbe mot. Det krever pedagogisk planlegging, noe de fleste barnehagelærere er innmari gode på.

Hadde det vært opp til meg så ville jeg ha hatt lek hele dagen lang, fordi jeg ser og vet lekens betydning. Jeg ser hvordan de stille barna som sitter og følger med på samlingsstund og ikke tør å åpne opp plutselig blomstrer opp med selvtillit under leken. Fordi i leken er de trygge, de har det gøy, de gjør noe de har lyst til noe som igjen bygger opp en behov for å lære enda mer. De plukker opp språket fortere, nettopp fordi de driver med noe de selv har lyst til, sammen med lekende voksne som er deltakende og tilstedeværende.

Vi har mye frilek i barnehagen, men vi har også planlagte samlingsstunder, formingsaktiviteter, turdager og mye, mye mer. Alt dette krever pedagogisk planlegging hvor barns medvirkning og inkludering står sentralt.

Høyre mener at kjernen i problemet bak at hver fjerde barn med minoritetsbakgrunn i Oslo ikke kan godt nok norsk, skyldes mangel på mer formell lek og mer målrettet norskundervisning i barnehagen, det er et skremmende utsagn for meg. Da ser ikke Høyre problemet i det hele tatt!

Utfordringen vår er ikke å jobbe mer med språk, da språk er barnehagehverdag, vi kommer oss ikke igjennom dagen uten. Vi trenger ikke flere barn som allerede er skolelei mens de går sine siste år i barnehagen. Hvis vi skal gjøre noe med dette problemet så må vi starte med å øke bemanningsnormen. Flere voksne per barn, slik at vi kan se ikke bare de som har språkvansker, men også de sensitive barna, som for eksempel barn som sliter med deltagelse. Vi trenger flere øyne som er utdannet til å se hvert enkelt barns behov, og som kan gi dem tid.

En spørreundersøkelse Respons Analyse har gjort på oppdrag for Utdanningsforbundet viser at barnehageansatte bruker stadig mer tid på administrasjon og dokumentasjon. Det går utover planleggingen av aktiviteter med barna. Og hvem har gitt oss færre barnehagelærere i dag? Jo det er nettopp private aktører i barnehagene, Høyres privatiseringspolitikk som har latt private aktører velge profitt fremfor barna. Så når Høyre-politikere fremmer enkle tiltak «for barnets beste», er det et tegn på manglende selvransakelse av egen politikk som har sviktet barna år etter år.

I dag trenger vi også tiltak for å øke kunnskap om vår profesjon til de rundt oss. Det er fremdeles altfor mange foreldre som ikke har forståelse for hvor viktig en barnehagehverdag er for deres barn, hva det innebærer for utviklingen til barnet. Og der kan også problemet ligge, når det er så mange barn med minoritetsbakgrunn som dukker opp på skolen første dag og ikke kan norsk så lurer jeg på hvor ofte de har vært i barnehagen. Det er kanskje ikke så dumt å begynne å stille krav til disse foreldrene også. Så klart har vi et ansvar, og den jobbes med hver dag, men det er viktig med et godt samarbeid i lag med foreldre slik at de forstår og oppnår kunnskap om hvorfor det er viktig å sende sitt barn i barnehagen. Og her mener jeg at Høyre må trekke seg tilbake! Fordi norskundervisning er ikke løsningen på dette. Det vet vi, vi som har en utdanning innenfor vår profesjon og jobber med dette på et daglig basis.