Høyres skolekrise

PRIVATSKOLER: Høyres tidligere utdanningsminister, Kristin Clemet, understreker mitt hovedpoeng om at Høyreskolen er i krise i sitt tilsvar til min artikkel i Dagbladet 17. mars.

Høyres viktigste sak da de satt i regjering var privatisering av skolevesenet. Dette til tross for at forskning og fakta viser at fellesskolen er best egnet til å gi elevene gode kunnskaper, utvikle deres talenter og potensial.

Da SV kom i regjering satte vi en effektiv stopper for et ideologisk drevet privatiseringsprosjekt som verken ville ført til bedre læring eller god bruk av fellesskapets penger. Dessverre har Høyre varslet omkamp om fellesskolen, og viser med det en forsvinnende liten vilje til å realitetsorientere seg i den skolepolitiske debatten: Privatskolekjeder, som John Bauer-imperiet, starter opp i Norge og driver skole for å tjene penger, og har liten interesse av å tilby norske elever en bedre skole. Målet er å stikke sugerør inn i foreldrenes lommebøker og statskassa for at de som eier skolene skal tjene penger. Dette er vel dokumentert og synes åpenbart for dem som har fulgt skandalene som har omgitt John Bauer-skolene siden oppstarten. Likevel fastholder Høyre at de vil åpne for flere kommersielle privatskoler og nye John Bauer-skoler om de vinner valget i 2009.

I sitt svarinnlegg understreker Kristin Clemet Høyres skolepolitiske krise i det hun ikke engang forsøker å tilbakevise min hovedpåstand om at privatskoler ikke fører til mer eller bedre læring. Flere undersøkelser bygger opp om SVs syn om at vi skal utvikle fellesskolen videre. Privatskoler fører faktisk til dårligere læringsutbytte for elevene. OECD la i april fram rapporten «Equity in Education» hvor det advares mot privatskoler og karakterbasert opptak («fritt skolevalg»). OECD advarer mot at konsekvensene av et slikt utdanningssystem kan bli forsterking av sosiale ulikheter i læringsresultater og utdanningsmuligheter og påpeker at statistikken viser at sosial segregering er en realitet i land med stor grad av fritt skolevalg og privatskoler. Land med fritt skolevalg og mange privatskoler har også lavere gjennomsnittlige lese- og matematikkferdigheter. I sin tid som utdanningsminister, henviste Clemet hyppig til den finske skolens suksessfaktorer men unnlot konsekvent å nevne at fundamentet for den finske skolens sterke resultater ligger i fellesskolemodellen og liten grad av privatisering. Finland har liten grad av karakterbasert opptak, få privatskoler, små sosiale forskjeller mellom skolene, høye gjennomsnittsresultater og få elever med svake ferdigheter.

Jeg kan ikke med min beste vilje se hvorfor politikere som Kristin Clemet og partiet Høyre fortsetter å bekjempe forskning og fakta i noe som likner en ideologisk privatskolerodeo, hvor det bare er et tidspunkt før rytteren kastes av okseryggen og buklander i den politiske arenaens sagmugg.