Magnus E. Marsdal retter åtte spørsmål til Torbjørn Røe Isaksen (bildet) «som kan bidra til klargjøring av hans og Høyres holdning». Foto: NTB Scanpix
Magnus E. Marsdal retter åtte spørsmål til Torbjørn Røe Isaksen (bildet) «som kan bidra til klargjøring av hans og Høyres holdning». Foto: NTB ScanpixVis mer

Høyres syn på sykelønn

- Velgerne fortjener å vite hva de har å velge mellom.

Med tanke på sakens sprengkraft, er det forståelig at Torbjørn Røe Isaksen (10. april) ikke går nærmere inn på Høyres foreslåtte sykelønnspolitikk. Velgerne fortjener imidlertid å vite hva man har å velge mellom. Her følger åtte spørsmål til Røe Isaksen som kan bidra til klargjøring av hans og Høyres holdning.


1. Ap's programutkast garanterer å «opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen». Vil du foreslå at Høyres landsmøte vedtar samme garanti?


2. Du har omtalt økningen i antall uføre 18- og 19-åringer som «den største velferdsutfordringen vi står overfor i Norge» (NRK, 6.10.2010). Hvorfor pekte du ut disse 976 individene, som utgjorde mindre enn 0,8 prosent av aldersgruppa?


3. Du har hevdet at rundt 800 000 innbyggere i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet i Norge. Hvorfor inkluderte du i regnestykket sykefraværene til mennesker som slett ikke «står utenfor», men er i full jobb, ved å legge sammen disse naturlige sykefraværene til å bli 125 000 «årsverk»?


4. Høyre vil «gå gjennom dagens velferdsordninger for å sikre at de oppmuntrer til aktivitet og arbeid» under mottoet «det må lønne seg å jobbe». Hvor mange mennesker, anslagsvis, tror du i dag går på langvarige sykemeldinger eller er medisinsk uføre fordi «det lønner seg»?


5. Høyres programutkast vil nekte fastleger å sykmelde for sykdomsforløp som tar mer enn seks måneder. Hvem skal, i Høyres nye system, utøve den statlige overprøvingen av fastlegene, og hvordan?


6. Høyres programutkast går inn for en statlig norm for varigheten av den enkeltes sykdomsforløp, basert på diagnose. Hvordan tenker Høyre at en og samme norm skal passe like godt for renholderen med ødelagt skulder som for direktøren med ødelagt skulder?


7. Det er gjort drastiske endringer i regimet for sykelønn og uføretrygd i Sverige etter at Høyres søsterparti Moderaterna kom til makten i 2006. Finnes det konkrete elementer i Reinfeldt-regjeringens såkalte arbeidslinje Høyre vil ta avstand fra, og i så fall hvilke?


8. Du avviste i TV 2 den 26. september i fjor at Høyre har fredet sykelønna, og understreket at hvis fraværet igjen skulle gå «opp og opp og opp og opp,» så vil Høyre «igjen vurdere hvilke tiltak man skal sette inn». Ved hvilket nivå på sykefraværsstatistikken er det Høyre vil gjøre denne revurderingen?

Magnus E. Marsdal: Artikkelforfatteren er styreleder i Manifest Analyse.
Magnus E. Marsdal: Artikkelforfatteren er styreleder i Manifest Analyse. Vis mer