Huke, Marte

Hva er din beste leseropplevelse?

- Skulle jeg nevne noen enkeltforfattere må det først bli Tarjei Vesaas. Hans roman «Fuglane» var min første store leseopplevelse. Mens også lyrikere som svenske Göran Sonnevie og danske Inger Christensen har betydd mye. I det hele tatt har jeg oppdaget svensk lyrikk under mitt opphold i Göteborg.

Les intervju i Dagsavisen