Humor mot våpen i «Bowling for Columbine»

Når Michael Moore kommer subbende med sitt kamera, bør man være på vakt.

For mannen bruker humor som våpen, og det er farlig i hendene på en dokumentarfilmskaper.

Moore er en ensom ulv i amerikansk medievirkelighet.

Det skyldes ikke bare hans framtoning - den absolutte motsetning til velstelte nyhetsformidlere - men også hans provoserende, konfronterende og humoristiske form for avslørende journalistikk. Samtidig har han fått enorm mottakelse for sine synspunkter, som gjerne går på tvers av den populære oppfatningen av tingenes tilstand. For Moore ser virkeligheten på en annerledes måte enn de fleste. Og om man ikke er enig, så setter han i tankene i sving.

Massakre

I «Bowling for Columbine» analyseres amerikanernes lettsindige omgang med våpen, og typisk nok bruker Moore humor til å balansere filmens underliggende alvor. Tittelen tar utgangspunkt i en skyting på Columbine High School i Colorado i 1999, da to ungdommer skjøt og drepte tolv medelever og én lærer. Om morgenen, før de gjennomførte massakren, var de to 17-åringene ute og bowlet.

Våpen finnes overalt i USA, påpeker Moore, og de er lette å få tak i. Han starter filmen med å åpne konto i en bank som gir deg et gratis gevær. Han intervjuer medlemmer i den tvilsomme Michigan Militia og Charlton Heston, leder for National Rifle Association. Alle har samme holdning, at amerikanere ikke bare har en rett til å være bevæpnet, men også en plikt til å enhver tid kunne forsvare seg og sine.

Det er inngrodde oppfatninger som dette Moore stusser over. Han stusser også over det faktum at nabolandet Canada har like mange våpen, men nesten ingen mord. Så hvor ligger da svaret?

Frykt

Moore lanserer én mulighet - at det amerikanske samfunnet er så gjennomsyret av frykt at man overreagerer i situasjoner som kunne vært løst med enklere midler. Han trekker også fram USAs rolle som nasjonen som løser konflikter med makt. Ikke alle Moores slutninger eller kryssklipp er like saklige eller treffende, men han oppnår reaksjoner ved å provosere. I filmen presterer han til og med å få butikkjeden Kmart til å slutte å selge ammunisjon. Men når Charlton Heston synes spørsmålene fra NRA-medlemmet Moore blir for nærgående, reiser den skrøpelige gamle mannen seg bare og går.

Selv om «Bowling for Columbine» av og til serverer for opplagte meninger, kan man ikke unngå å la seg fascinere av Moores tanker og funderinger. Og best av alt, de er ikke kjedelige å ta del i.