Debatt: Voldtekt

Hun kan si nei så mye hun vil. Det er likevel ikke voldtekt før han har brukt vold eller opptrådt truende

Fra man er liten lærer man at et nei er et nei. Så enkelt er det imidlertid ikke. 

FRIKJENT: En nå 17 år gammel gutt er frikjent for voldtekt av sin tidligere kjæreste. Under rettssaken famkom det at gutten var klar over at jenta sa nei. Likevel mente flertallet av dommerne at det ikke forelå tilstrekkelige bevis for at han har begått handlingen. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
FRIKJENT: En nå 17 år gammel gutt er frikjent for voldtekt av sin tidligere kjæreste. Under rettssaken famkom det at gutten var klar over at jenta sa nei. Likevel mente flertallet av dommerne at det ikke forelå tilstrekkelige bevis for at han har begått handlingen. Foto: Marit Hommedal / ScanpixVis mer
Meninger

«Tiltalte har lagt oppå fornærmede og har dratt av henne buksen og trusen til tross for at hun har holdt igjen. Ut fra den konkrete situasjonen som tiltalte og fornærmede var i, finner flertallet ikke at dette er en maktanvendelse mot fornærmedes legeme som kan anses som vold.»

Aurora Assev jobber som saksbehandler i JURK. Foto: Privat
Aurora Assev jobber som saksbehandler i JURK. Foto: Privat Vis mer

Utdraget er hentet fra flertallets begrunnelse for en frifinnende dom der en ung gutt var tiltalt for voldtekt av kjæresten sin.

Skyld i voldtektssaker er vanskelige å bevise. Ord mot ord holder ikke når straffeloven krever at skylden bevises utover enhver rimelig tvil, og slik må det også være.

I nevnte avgjørelse fra Bergen tingrett ble 17-åringen frikjent for voldtekt. Lekdommerne stemte for frifinnelse, mens fagdommeren stemte for domfellelse. Saken skiller seg fra mange andre voldtektssaker som har vært i mediene, da den tiltalte her forteller at fornærmede gjorde motstand. Dette fremgår både av hans og hennes forklaring. Likevel utførte han samleiet med henne, mot hennes vilje. Han ville ha sex, og han ville ha det der og da.

På bakgrunn av dette vil mange tenke at det må være nok til at det er snakk om voldtekt. Hun sa nei og gjorde motstand, og han brydde seg ikke. Fra man er liten lærer man at et nei er et nei. Så enkelt er det imidlertid ikke. Etter den norske straffeloven er det kun voldtekt dersom man skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd. Det betyr at hun kan si nei så mye hun vil, det er likevel ikke voldtekt før han har brukt vold eller opptrådt truende.

Det som imidlertid er viktig å merke seg, er at «vold» i disse sakene ikke nødvendigvis har det samme innholdet som det har i det alminnelige dagligtale. Vold er definert som enhver maktanvendelse mot fornærmedes legeme som utføres med det forsett å overvinne en motstand. Det er ikke relevant om fornærmede settes ut av stand til å forsvare seg (note 2097 til strl § 291), og det er ikke et krav om at hun har satt seg til motverge. Det fremstår som at avgjørelsen fra Bergen kan bygge på en uriktig rettsanvendelse på dette punktet. Selv om man tenker seg at hun ikke sparket, slo eller dyttet (i tråd med hennes forklaring), og at han ikke holdt fast armene hennes, så er det vanskelig å forstå at hans uomtvistede maktutøvelse ikke innebærer «vold» slik dette skal forstås i denne sammenhengen.

Amnesty International Norge har lenge hatt kampanjen «nei er nei», som handler om at sex uten samtykke skal defineres som voldtekt. JURK har tidligere argumentert for at en endring av lovteksten trolig ville få liten praktisk betydning. Denne saken kan stille dette i et annet lys. Dersom dommen bygger på en riktig forståelse av straffelovens § 291, så er det på tide med en endring av bestemmelsen.

Vi undrer oss også over hvorfor denne og lignende saker som har vært oppe i media den senere tid, ikke blir nedsubsumert, altså henført under et annet straffebud. Både seksuell handling, og grov uaktsomhet burde vært særskilt vurdert.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.