Hun vant tryggheten

Trafikkskadde Katrine Bråtane (23) viste at det er mulig å nedkjempe en forsikringsgigant. Nå stopper vilt fremmede mennesker henne på gata for å takke.

Da Katrine Bråtane rullet ut av Høyesterett 21. november i år, kunne hun legge en over 12 år lang kamp bak seg. På forhånd var hun redd for at alt skulle bli stille. Hun var forberedt på å bære et tap. Da dommen var lest opp, kastet vennene seg rundt halsene på henne.

- Jeg hadde bare et ønske om å leve et mest mulig normalt liv. Jeg hadde en tanke om at rettferdigheten skulle vinne. Etter hvert opplevde jeg at rettssystemet ikke var så enkelt. Det ble en lang kamp, og det handlet plutselig ikke bare om meg, sier Katrine om rettsprosessen.

- Var redd

Det har snart gått snart fire uker siden Katrine fikk den trygghetsfølelsen hun lengtet etter. Hun smiler fra døråpningen i den spesialinnredede leiligheten i Strømsveien i Oslo. Erstatningen på 11,1 millioner kroner gjør at hun er sikret hjelp til de daglige gjøremålene. Venner og familie kan avlastes.

Aldri mer skal hun ligge og bekymre seg over hvem som skal hjelpe henne opp neste morgen.

- Selvsagt er jeg glad. Jeg ble redd da saken gikk til Høyesterett. Jeg fryktet at jeg skulle gjøre noe galt. Noe som skulle gå utover andre som er i samme situasjon, sier Katrine.

Etter dommen har telefonen nesten ikke stått. Fremmede mennesker har stoppet henne på gata og takket.

- Noe av det som har gledet meg mest, er tilbakemeldingene jeg har fått fra mennesker som har kjempet mot forsikringsselskap, men gitt opp. Flere har fortalt at de har fått ny energi. Nå ønsker de å ta opp sakene sine igjen, sier Katrine.

Tunge stunder

Hun hviler hodet mot støttebøylen på rullestolen. Den siste uka har hun vært syk, noe som medførte at hun ikke fikk gjennomført eksamen i gresk ved menighetsfakultetet. I halsen har hun et stort svart skjerf. Vinteren kan være tøff når man sitter i rullestol.

- Det var bittert med eksamen, men det er lite man kan gjøre med det. Ryggmargsskaden medfører at jeg lettere blir syk. Ideelt sett skulle jeg kanskje bodd i et land hvor det er litt varmere, ler hun.

Slik er folk vant til å møte henne. Som den tapre, blide jenta.

Men også for Katrine har det vært øyeblikk da hun hadde lyst til å gi opp. De stundene er hun glad for at hun fikk ha for seg selv.

- En av de tyngste opplevelsene var den siste dagen i Høyesterett. Storebrands advokat gikk til angrep på meg i sin avslutningsprosedyre. Da rettsbehandlingen var over, føyk advokatene sammen i krangel. Jeg følte en veldig tomhet. Jeg var redd, utslitt og følte meg dårlig behandlet.

Et liv på sparekonto

Erstatningssummen bringer Katrine inn på lista over Norges rikeste 23-åringer, noe som medfører mange nysgjerrige spørsmål om hva hun skal bruke pengene til.

- Folk spør, og jeg har til og med blitt kontaktet av folk som ønsker å låne penger. Mange glemmer nok at det allerede er bestemt hvordan pengene skal brukes, og at de skal vare et helt liv. I et slikt perspektiv føler jeg meg ikke rik, selv om det er snakk om mye penger, sier Katrine.

Hun forteller at hun blir redd av å tenke på pengene. Situasjonen er ny og fremmed.

- Jeg skal ha et møte med advokaten min hvor vi diskuterer hvordan vi skal gjøre dette praktisk. Jeg kommer til å være forsiktig med pengene. Plutselig kommer en opp i en vanskelig situasjon, for eksempel ved flytting fra en kommune til en annen. For meg tar det lang tid å få alt nettverk på plass.

Stort engasjement

Medieoppmerksomheten etter høyesterettsdommen har nesten vært litt i overkant, men hun har satt stor pris på folkeengasjementet.

- Det føles rart at så mange har vært så engasjert i akkurat mitt liv. Det har føltes rart, men samtidig veldig godt. Det viser at mennesker har omtanke for hverandre. Det er rart å tenke på hva slags dimensjoner denne saken fikk, sier Katrine.

I norsk rettssystem vil den blide jenta i rullestolen for all framtid være Bråtane-dommen.

ENDELIG SEIER: Onsdag 21. november 2002 er dagen Katrine Bråtane aldri vil glemme. Hun hadde ventet i tolv år på erstatning fra forsikringsselskapet da Høyesterett fastslo at Storebrand måtte betale henne 11,1 millioner kroner.