Hundre års utlendighet

Norsk Folkemuseum er fornøyd om dagen. Gamle norske likkleder, spissleder og ølkrus - norsk folkekunst - som har vært i svensk forvaring siden 1873, har endelig vendt tilbake til gamlelandet.

- Det vi gleder oss over nå om dagen, er å pakke opp den unike tekstilsamlingen vi har fått tilbakeført fra Nordiska Museet i Stockholm, sier sjefkonservator Janike Skjelberg Ugelstad ved Norsk Folkemuseum.

Etter over 100 år i utlendighet er en enorm mengde kunst gradvis tilbakeført til Norge. De eldste gjenstandene er fra 1600-tallet, men hovedtyngden skriver seg fra perioden 1750 til 1850.

Kultur i retur

Det var svensken Artur Hazelius (1833- 1901) som i sin tid samlet inn gjenstandene. Under en reise i Dalarna i 1872 så Hazelius at den gamle bondekulturen snart ville komme til å vike for industrialismens trykk. Han begynte derfor å samle eldre bondegjenstander fra de nordiske land, deriblant Norge.

Året etter reisen etablerte Hazelius Skandinavisk-Etnografiska samlingen i Stockholm (senere Nordiska Museet), og sikret dermed et godt stykke nordisk kulturhistorie.

Unikt materiale

Samlingen omfatter nå i overkant av 12000 gjenstander. Hvilken kroneverdi det her er snakk om, tør ikke Ugelstad engang tenke på.

- Hazelius var tidlig ute. Det betyr at vi har fått tilgang på materiale som er helt unikt. Samlingen omfatter alt fra spiss-sleder til sølv, tekstiler, ølboller og banketrær, ja, alt mellom himmel og jord, forteller Ugelstad, som selv følte det omtrent som julekvelden da de kunne pakke opp alt drikkestellet i samlingen.

Folkekunst

I vinter ankom tekstilsamlingen i all sin prakt. Samlingen omfatter 700 stykker, deriblant flate tekstiler som tepper, putetrekk, broderte plagg og likkleder. De fleste i forbausende god stand, etter å ha ligget lagret i et mørkt magasin i Sverige i mer enn et århundre.

Flere av gjenstandene kan allerede sees på utstillingene «Norsk Folkekunst» og «Folk og klede», og en del er dessuten tilgjengelige på Internett.

SVALSTOLPER: Konservator kari-Bjørg Vold Halvorsen er lykkelig over å ha fått svalstolpene som en gang sto i en svalgang i Telemark, til Norsk Folkemuseum.