Hundre må gå i Aftenposten

Schibsted bruker motorsaga på Aftenposten. Hundre ansatte skal ut ved hjelp av førtidspensjonering og sluttpakker.

Tanta i Akersgata har allerede gått gjennom et tøft år med nedbemanning, rykter om omlegging av Aften Aften og spekulasjoner om at hele bygget skal selges og at journalistene må flytte inn i lokalene til VG. I dag kom en unnselig pressemeldling ut på hjemmesidene til moderkonsernet

Schibsted. Men pressemeldingen inneholder krutt:

Lønnsomheten til Aftenposten skal økes med 200 millioner. Hele 160 millioner skal brukes til «kostnadsreduserende tiltak», og 70 millioner skal brukes til å nedbemanne bedriften. I løpet av de neste 24 månedene skal hundre medarbeidere slutte i Aftenposten, enten ved at de førtidspensjonerer seg eller at de sier ja til sluttpakker.

Aftenpostens grafiske klubb har etter det Dagbladet.no forstår avslått å samarbeide med administrasjonen om spareplanen, mens de andre fagforeningene har valgt å delta i prosessen.

Administrerende direktør Olav Mugaas i Aftenposten sier han regner med å redusere antall ansatte med rundt 100 gjennom frivillige ordninger.

Han avviser bestemt at Aftenposten Aften er i fare.

Pressemeldingen avslører ikke hvilke yrkesgrupper som blir rammet hardest av kuttene, men ifølge pressemeldingen er det mulig å nedbemanne så kraftig på grunn av «bedret utnyttelse av teknologi». I meldingen heter det også kryptisk at «Aftenpostens multimediastrategi vil bli gjenstand for revurdering».

Schibsted vurderer fremdeles å flytte hele Aftenposten over gata og inn i bygningen til VG. Postgirobygget blir også vurdert. Begge deler vil spare avisa for store leieutgifter.

De endelige vedtakene skal fattes 9. desember, heter det i pressemeldingen.

Nå innkalles de ansatte i Aftenposten til informasjonsmøter. Tillitsvalgt for journalitene, Håkon Letvik, sier til Kampanje at han så vodt har lest gjennom pressemeldingen og at han ikke har tid til å kommentere den.