Husbråk

Byantikvaren i Oslo anklages for å ha havnet i lomma på storkonsernet Selvaagbygg.

Kampen om bevaring av Kruses gate 7 og 9 i Oslo bekrefter at Selvaagbygg tas på med silkehansker, fastslår juristen Kaare Stang. Sammen med en rekke naboer har han engasjert seg i saken, etter at Selvaagbygg i 1998 søkte om riving av Kruses gate 7 og 9, for å bygge terrasseleiligheter.

Ville frede

I 1983 gikk Riksantikvaren inn for fredning av flere bygninger i Kruses gate, særlig nummer 7 og 9. Saken fikk en underlig løsning:

Uten faglig begrunnelse ble Riksantikvaren overprøvd av Miljøverndepartementet. Kruses gate 7 og 9 ble holdt utenfor, mens de andre sveitservillaene i området ble fredet. Hvorfor?

- Det har vi ikke fått noe godt svar på, sier Stang.

Angrer avgjørelse

- Da Miljøverndepartementet i 1986 avgjorde at Kruses gate 7 og 9 skulle unntas fra fredning, forpliktet Selvaagbygg seg ved en avtale til å ivareta eiendommene utvendig.

Dette blir bekreftet av daværende miljøvernminister Rakel Surlien. I et brev fra 1999 oppfordrer Surlien Riksantikvaren til å gjenoppta spørsmålet om fredning.

I mars 1999 sendte sivilarkitekt Marianne Borge sammen med Kaare Stang et nytt forslag om fredning av Kruses gate 7 og 9 til Byantikvaren i Oslo. Foreløpig har de ikke fått svar.

- Selvaagbygg får stadig nye sjanser. Men de gjør ingenting. Hos Byantikvaren er det tydeligvis stor forskjell på menigmann og en tungvekter som Selvaagbygg, sier Borge.

OPPGITTE: Beboere er oppgitte over det de kaller forshandlingslammelse hos Byantikvaren.