EKSPERTER: Panel på fem boligpriseksperter diskuterer boligpriser, renter og boligbytte, og gir råd for tiden fremover. Fra venstre: Petter Batta og Øystein Dørum.
Foto NATVIG HINDAHL/EIVIND Dagbladet
EKSPERTER: Panel på fem boligpriseksperter diskuterer boligpriser, renter og boligbytte, og gir råd for tiden fremover. Fra venstre: Petter Batta og Øystein Dørum. Foto NATVIG HINDAHL/EIVIND DagbladetVis mer

Huseiernes løgnforbund

Nok en gang er Huseiernes Landsforbund med Peter Batta i spissen ute med propaganda om eiendomsskatten. Nok en gang er det blank løgn.

Meninger

At Huseiernes Landsforbund er ute med skremselspropaganda i forbindelse med eiendomsskatt og valg er på ingen måte noe nytt fenomen. Hvis noe er nytt i år så må det være at de har blitt dårligere på å lyve med årene. Tidligere har de ventet så nært opptil valget med kampanjene sine at det har vært umulig å korrigere påstandene. I år er de for lengst avkledd.

At Batta og Huseierne skriker og skråler om at huseiere blir skattet fra hus og hjem med venstresidens politikk har etter hvert blitt et så rutinemessig innslag i valgkampen at det nesten føles litt hjemmekoselig. Situasjonen bør imidlertid føles alvorlig for huseiernes landsforbund. Etter mer enn et tiår med løgner og systematisk skremselspropaganda er organisasjonen i ferd med å etablere seg som noe av det aller mest useriøse i det norske politiske landskapet.

En kjapp gjennomgang av Huseiernes Landsforbunds nyere historie viser at de ikke akkurat har spart på kruttet ved tidligere anledninger.

• I valgkampen i 2003 skilte det bare noen hundre stemmer mellom venstresiden og høyresiden i Oslo. Få dager før valget rykket Huseiernes landsforbund ut med en massiv kampanje som villedet innbyggerne i hovedstaden til å tro at regningen for eiendomsskatten til venstresiden ville blir på over 10 000 kroner årlig. Noe som var en 10-dobling av det foreslåtte beløpet. 

• Samme år beskyldte organisasjonen RV, forløperen til partiet Rødt, for å ville øke inntektsskatten for Oslo-folk. I virkeligheten viste dette seg å ikke stemme. Å øke inntektsskatten er for øvrig heller ikke mulig å gjennomføre fra bystyret. 

• Rundt årtusenskiftet var Huseiernes Landsforbund blant de ivrigste pådriverne for å fjerne den såkalte husleierguleringsloven (som til slutt gikk gjennom stortinget mot SVs stemmer). Loven gikk kort sagt ut på at folk som hadde bodd i noen spesielle, regulerte boliger i veldig mange år ikke kunne blir pålagt markedspris over natta. Argumentet som ble tyngst anført av huseierne var at loven hindret oppussing og vedlikehold. Imidlertid hadde den gamle loven spesifikke formuleringer om fritak fra reguleringen i gårder med stort behov for vedlikehold og oppgradering. 

• I 2007 hadde Batta og hans våpendragere lyktes i å skremme AP vekk fra å ville innføre eiendomsskatt i det hele tatt. Det hindret imidlertid ikke organisasjonen i å rulle ut en kampanje til to millioner for å advare mot APs eiendomsskatt i Oslo. Det hele endte med at Huseiernes Landsforbund måtte ta ned sine plakater. 

•   I 2012 endret regjeringen ligningsverdien for såkalte sekundærboliger. Altså boliger som man eier, men ikke selv bor i. Batta mente at det ville føre til at 20- 30000 utleieboliger ville forsvinne fra markedet. Regnestykket var basert på fri fantasi

• I 2013 måtte Batta beklage etter en løgnkampanje der han beskyldte daværende finansminister Sigbjørn Johnsen for å ha presset bankene til å sette opp renta. Også denne påstanden viste seg å være uten rot i virkeligheten. 

• Allerede har Batta og Huseiernes landsforbund vært ute med gjentatt spekulative påstander i 2015. Ikke bare må de ta ned grovt misvisende plakater. De har også operert med et eiendomsskattbeløp på 90 000 kroner i året. Det er ikke en like direkte løgn som påstandene over, men forutsetter at boligen din har en verdi på minimum 40 millioner kroner og er således et relativt lite representativt eksempel for den jevne hovedstadsborger.  

Det er en ærlig sak å være mot eiendomsskatten, men kan fint gjøres på redelige premisser. For at så mange som mulig skal kunne delta i debattene og ta informerte beslutninger på valgdagen er det viktig at alle bestreber seg på å behandle objektive fakta med en viss respekt. Ulike tolkninger, misforståelser og ulik bruk av fakta vil åpenbart komme i enhver valgkamp, men huseiernes landsforbund er særegne i sin bevisste manipulasjon, propaganda og løgnaktige omgang med relativt edruelige politiske forslag.

Gjennom et tiår har de klart å etablere seg som Norges kanskje minst seriøse aktør. Det er nok et naivt håp å ønske seg en valgkamp eller boligdebatt som ikke blir surnet til av propagandametodene til Huseiernes Landsforbund. Det er bare å forberede seg på å utvide listen i både 2017 og 2019.