Hva er best for skillsmissebarna?

«Å gi fra seg den daglige omsorgen til eksmannen, er fortsatt tabu. Ei mor som frivillig lar barna bo mest hos far, møter skrå blikk, sladder og spydige bemerkninger.

Trude Ringheim,

Dagbladet

«Det er frekt av barneombudet og Trude Ringheim å hevde at foreldre som ønsker delt omsorg kun tenker på egne rettigheter og ikke på hva som er best for barnet. Underforstått så hevdes det at de foreldre som ønsker delt omsorg ikke skjønner at delt omsorg er skadelig for barn, som om det er en sannhet hugget i stein.

Gungadin

«Å ha to foreldre som begge ønsker å gi sin omsorg - er en klar fordel for barn. Når myndighetene velger bort en av foreldrene og gir all makt til den andre, så berøver de barnet ressurser.

Kjell Schevig«For alle som er opptatt av likestilling burde det i 2008 være en selvfølge at far har like stor sjanse til å bli eneforsørger - alenefar - som at mor ender opp med barna etter brudd. Lik sjanse for hovedomsorg og ett hovedhjem for barna er kanskje enda bedre for ungene enn delt omsorg som skaper rotløse pakkebarn uten faste hjem.

En Mann«Jeg synes det er veldig provoserende å se kvinner gjøre slutt på ekteskap eller samboerskap med utgangspunkt i sine egne følelser – "forholdet vårt har blitt så kjedelig", "jeg er bare ikke forelsket i ham lenger", "alt er bare rutine" - mens partner kanskje ønsker å få det til å fungere, og så ender kvinnen jaggu opp med ungene selv om det var hun som ville ut av familieenheten.

Leisha Camden