Hva er dårlig klinisk praksis?

ARBEIDERPARTIETS

kvinnebevegelse mener det er viktig med en god svangerskapsomsorg i Norge. Foreldre skal få den informasjonen de ønsker om mor og fosterets tilstand. Ultralyden innen svangerskapsomsorgen er et gode. Det gjør at foreldre føler seg nær det barnet som vokser i seg, og det kan gi en god trygghetsfølelse i samfunnet. Vi er svært lettet over at kvinners rett til ultralyd i uke 17-19 nå er sikret gjennom nye retningslinjer. Slik jeg leser retningslinjene, blir ultralydundersøkelsen en del av den ordinære svangerskapsomsorgen slik vi ønsket. Dessverre har ikke Arbeiderpartiets kvinnebevegelse vunnet helt frem. Vårt håp i denne prosessen har vært å få sikret at kvinner, uten ekstra omkostning, skal få tidlig ultralyd dersom de ønsker det. Regjeringen mener derimot at det må foreligge en del medisinske indikasjoner for å få tidlig ultralyd, og begrenser således bruken av tidlig ultralyd. Det er synd. Vårt håp nå er at vi på et senere tidspunkt kan få revidert bio- og genteknologiloven. Det er fornøyelig å lese retningslinjene fra Høybråtens departement. De har nemlig klart å skrive at ultralyd utover den ordinære undersøkelsen eller på medisinsk indikasjon ikke er det departementet kaller «god klinisk praksis».

JEG SKULLE GJERNE

vite begrunnelsen for hvorfor regjeringen mener det er dårlig klinisk praksis å gi tidlig ultralyd. I Sverige praktiseres både tidlig ultralyd og senere abortgrense enn i Norge uten at dette er dårlig klinisk praksis. Det er strengt tatt heller ikke helsedepartementets oppgave å karakterisere den svenske modellen på en slik måte. Arbeiderpartiets kvinnebevegelse mener, som svenskene, at tidlig ultralyd og retten til selvbestemt abort er god politikk for kvinner. Vi får håpe denne karakteristikken av hva som er god og dårlig praksis bare var en glipp fra helsedepartementets side og at teksten i retningslinjene blir endret. Debatten om tidlig ultralyd er et politisk spørsmål, og handler ikke om å sette merkelapper på praksis. Innskrenkingen i ultralydtilbudet taler for seg selv.