Hva er det med Geelmuyden?

I DAGBLADET I GÅR

kunne vi lese et innlegg av «ledende seniorrådgiver» (Fanden spare!) Hans Geelmuyden, med tittelen «Uprofesjonelle utøvere». Den ledende senioren beærer oss med noe som ligner en psykiatrisk diagnose. Det er mulig det er morsomt, men bare Hans Geelmuyden vil finne på å kalle det profesjonelt. Vi har vært i diskusjon med ledende folk i Geelmuyden.Kiese tidligere, og vet at det har svært lite for seg hvis hensikten er saklig debatt. Av hensyn til de av Dagbladets lesere som bare har fått med seg innlegget fra den ledende senior, vil vi derfor nøye oss med å presisere følgende: Han skriver at vårt innlegg (og andres) fikk et «tilsvar fra et par NRK-folk». Det er det motsatte som er sant, vårt innlegg var et svar på innlegget fra de to fra NRK. Det fremgikk relativt tydelig. Vi kommenterte overhodet ikke noen andre innlegg. Det vitner om et høyt selvbilde når man ser seg i stand til å dele ut karakteristikker til konkurrenter uten å ha fått med seg dette. Det samme kan dessverre ikke sies om selvinnsikten.

VI MENER

faktisk det burde være mulig å føre en debatt om forholdet mellom journalistikk og medierådgivning på et annet og mer konstruktivt nivå enn det både kolleger og de to NRK-sjefene la opp til. Og når vi skreller vekk den sedvanlige selvhevdelsen i Geelmuydens innlegg, finner vi ikke ett eneste punkt å være uenig i når det gjelder det rent saklige. Geelmuyden, derimot, skriver som om han har funnet mye å være uenig i i vårt innlegg. Vi ser ikke bort fra at det ville vært annerledes om han hadde tatt seg tid til å lese det.