Hva er det med Kulturrådet?

De fleste kunst- og kulturinteresserte vil vite at mange kunstnere, foretak og organisasjoner har base i de store norske byene.

GEOGRAFI: Kulturrådet gir tilskudd på bakgrunn av Kunst- og kulturfaglige vurderinger, derfor vil noen fylker få høyere innvilgningsprosent enn andre, skriver Kulturrådets direktør, Anne Aasheim (bildet). Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix
GEOGRAFI: Kulturrådet gir tilskudd på bakgrunn av Kunst- og kulturfaglige vurderinger, derfor vil noen fylker få høyere innvilgningsprosent enn andre, skriver Kulturrådets direktør, Anne Aasheim (bildet). Foto: Erlend Aas / NTB ScanpixVis mer
Debattinnlegg

Den siste uka har flere engasjert seg i Riksrevisjonens rapport som omhandler Kulturrådet. Riksrevisjonen kritiserer oss for manglende helhetlig dokumentasjon av tilskuddsforvaltningen, og setter spørsmålstegn ved den geografiske fordelingen av både søknader og tilskudd. Utfordringene knyttet til en god og helhetlig dokumentasjon av tilskuddene er forhold Kulturrådet lenge har vært klar over. Riksrevisjonens kritikk er berettiget og dette har vi grepet fatt i helt uavhengig av Riksrevisjonens gjennomgang.

Kulturrådet er i ferd med å gjennomføre den største moderniseringen av tilskuddsforvaltningen i virksomhetens historie. I disse dager faser vi inn et helt nytt elektronisk søknads- og saksbehandlersystem som forhåpentligvis vil bidra til at kunst- og kulturarbeidere over det ganske land vil oppleve at Kulturrådet vitaliseres og videreutvikles. Dokumentasjonen vil bli mer systematisk, og vi skal legge til rette for at søknads- og rapporteringsmaterialet blir lettere tilgjengelig. Dette vil på sikt kunne benyttes som viktig materiale for å øke kunnskapen om kunst- og kulturlivet.

Det er imidlertid den geografiske fordelingen i Kulturfondet som har vært gjenstand for kommentatorenes harme den siste uka. Og det er interessant. Det er nemlig bare to uker siden Regjeringen sanksjonerte en ny lov som omhandler Kulturrådets uavhengighet. Loven har vært gjenstand for bred debatt og stor oppmerksomhet blant politikere, kulturaktrører og kunstnere. Men her har ikke kommentatorene kjent sin besøkelsestid. Loven er historisk på alle måter. Etter nærmere 50 år lovfestes endelig prinsippet om armlengdes avstand. Det innebærer at en del av den statlige støtten til kunst skal gis av et uavhengig organ (les: Kulturrådet) med nødvendig faglig kompetanse. Det er et kunst- og kulturfaglig skjønn som skal danne grunnlaget for tildelinger, med hele landet som virkeområde. Dette innebærer at de kunstfaglige vurderingene skal veie tyngst. I dette perspektivet blir den geografiske diskusjonen interessant.

I 2013 vil Kulturfondet motta over 7000 søknader fra kunstnere og kulturaktører i hele landet, og i gjennomsnitt vil ca. 35 prosent få tilskudd. Søknadsbunken øker, og prioriteringene blant mange gode prosjekter er harde. Vi skal gi tilskudd på bakgrunn av kunst- og kulturfaglige vurderinger, og enkelte år vil noen fylker få høyere innvilgningsprosent enn andre. Når vi betrakter fordelingene over tid ser vi at bildet blir mer nyansert. Det er også slik at Kulturrådets statistikker, så langt, baserer seg på søkers avsenderadresse.

De fleste kunst- og kulturinteresserte vil vite at mange kunstnere, foretak og organisasjoner har base i de store norske byene. Men deres kunstneriske virke er langt mer vidstrakt! Det Oslobaserte managementet Atomic Soul sender Donkeyboy, Kråkesølv, Susanne Sundfør, Tønes, El Caco mfl. på turné over hele landet, og Oslofjord Kammerfilharmoni skal utvikle et tett samarbeid med fylkeskommunene og komponister i Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus. Den mobile kunstarenaen Salt har søkeradresse i Oslo men er forankret i Troms, og flere kunstnere bosatt i de større byene har fått tilskudd til utstillinger i hele landet. Dette er bare noen eksempler på at Kulturfondets støtteordninger har et bredt geografisk nedslagsfelt.

Det siste året har vi reist rundt til alle landets fylker for å diskutere samhandling, bedre dialog og større bevissthet rundt statlige støtteordninger. Kultursatsingen i Norge er imponerende, men vi ser også at det er store forskjeller på hvordan og på hvilke måter fylkeskommunene satser på kunst- og kultur. Den lokale profesjonelle og frivillige kulturen er ofte tett sammenvevd. Kulturrådet ønsker, selvsagt, at det kommer gode og kraftfulle søknader fra alle kanter av Norge. Vi vet også at tilskudd fra Kulturrådet kan utløse tilskudd fra andre finansieringskilder. Og vi vil at den geografiske fordelingen skal være bra! Men ikke på bekostning av et kunst- og kulturfaglig skjønn, slik loven påhviler oss å respektere.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.