Hva er det med norsk skole?

«Ja, jeg er enig i det meste av det du sier, Kristin. Jeg jobber selv med undervisning, og ser at til tross for fine og fagre ord fra politikerene og stadige reformer, er barn fortsatt barn, og du kan ikke forventa at en niåring skal ta ansvar for egen læring i et bråkete og uoversiktelig klassemiljø slik som det virker som enkelte tror.

Vi trenger en skole med respekt, orden og god oppførsel i klasserommet. Lærere som er faglig og pedagogisk sterke. Og ungene er der for å lære, så hvorfor ikke sette dem til litt pugging av gangetabell og slikt nå og da. Innen rimelighetes grenser selvsagt, men jeg tror ikke vi skal være redde for å lære elevene at kunnskap koster litt innsats.

Amanter P

«Etter å ha lest Gudleiv Forr gjennom mange år, er det med noe undring jeg leser Clemets angrep på ham. Har hun virkelig lært å lese selv? Adjunkt

«Det Kristin Clemet og Høyre mangler er emapati, innsikt og medmenneskelig forståelse. Kritikk og politiske floskler har aldri vært noe postivt i den praktiske skolehverdag. Problemet er kanskje at vi har for dårlige politikere. Julius

«Jeg ser at jeg tilhører en heldig generasjon. I skolen ble det krevet innsats, og vi hadde kompetente lærere og oppå det hele hadde vi disiplin. Årgang -22

«Læringstrykket vil være mindre så lenge man ikke tester, og setter krav til elevenes hukommelse. Jo mer de pugger tidlig i skolen, jo lettere er det å lære dem å tenke med kunnskapen.

LLH