Hva er en nasjon?

STAVANGER (Dagbladet) Med innfallsvinkler som spenner fra Shakespeare til internasjonal kokekunst, har Kapittel 05 i Stavanger belyst årets hovedtema «nasjon». Og parallelt med det litterære programmet har man avviklet konferansen Nations Unlimited -   i samarbeid med festivaler i Edinburgh og Göteborg. Et stort og ambisiøst program som inviterer ledende forfattere, kunstnere, intellektuelle og vitenskapsmenn til å reflektere over temaene «nasjonal suverenitet, felles økonomisk avhengighet, innvandring, eksil, nasjonal og transnasjonal identitet, sammensmelting av kulturer, kosmopolitisk, regionalisme, nasjonalisme og postkolonialisme».

FORAN NESTE EU-debatt kan for eksempel vi nordmenn gruble over den britiske, politiske wonderboy Mark Leonards karakteristikker av Norge. Han sammenlikner Stortinget med Robinson Crusoe, og mener at vi «har strandet på en øde øy i Europa». Til Stavanger Aftenblad sier han at 99 prosent med Norge er bra. Den siste dårlige prosenten er «Nei til EU». Leonard -   kjent for boka «Why Europe Will Run The 21St. Century», mener «EU ikke trenger Norge like mye som Norge trenger EU».

MER SKEPTISK med hensyn til Europas situasjon er forfatteren Henning Mankell. Under tittelen «Krysse grenser -   bygge bruer» lørdag kveld, hevdet han at den viktigste fellesoppgaven europeiske land står overfor er å bygge ei bru over Gibraltar -   fra Spania til Marokko. Mankell mener Europas senter i dag ikke er Paris, London, Brussel eller Stavanger -   men øya Portofino sør for Sicilia, der døde mennesker daglig flyter i land -   druknet i forsøk på å flykte fra en nasjon til en annen. Et slikt Europa vil vi ikke ha, mener Mankell. Derfor ei bru -   som kan gjenopprette de opprinnelige forbindelsene mellom verdensdelene sør og nord for Middelhavet.

HVA BETYR DET for en forfatter å være del av en nasjon? Alt, selvsagt. Men samtidig ingenting, fordi en forfatters nasjon er det han skriver. Nasjonen kan også være en innbilning. Og som poeten Chenjerai Hove uttrykte det i sitt innlegg: «Jeg vil være vinden/som blåser vekk dine illusjoner.»