Hva er en psykiatrisk pasient?

MERKELAPPER: Dagsrevyen hadde i forrige uke et kort innslag fra Sverige om en «psykiatrisk pasient» som hadde drept et åtte år gammelt barn - en gruvekkende og tragisk hendelse. I Dagbladets oppslag om saken 29/1 ble gjerningsmannen omtalt som «tidligere psykiatrisk pasient». Liknende oppslag, hvor såkalte psykiatriske pasienter har gjort alvorlig kriminelle handlinger, har vi sett mange av. Hvilke assosiasjoner vekkes i oss når begrepet psykiatrisk pasient blir brukt i slike sammenhenger? Trolig vil mange tenke at det dreier seg om farlige personer ute av kontroll. Det er som om begrepet på den måten har stor forklaringskraft.

Hva er så en psykiatrisk pasient? Begrepet kan avgrenses på forskjellige måter. Det kan defineres som et menneske med en psykisk lidelse, et menneske som for tiden behandles i det psykiske helsevern, osv. Uansett vil det dreie seg om et stort mangfold av mennesker: fra politikeren med depressiv reaksjon til den vedvarende psykotiske med mangeårig opphold på sykehus. Slik sett blir begrepet psykiatrisk pasient lite meningsbærende. Til sammenlikning hører vi aldri om en kirugisk pasient eller en indremedisinsk pasient som har gjort et eller annet oppsiktsvekkende.

BEGREPER OG SPRÅK konstruerer vår virkelighetsoppfatning, og oppslag som det nevnte bidrar til en virkelighetsoppfatning hvor mennesker med psykisk lidelse defineres som farlige og uberegnelige. Slik er det ikke. De aller fleste mennesker med psykisk lidelse - også de med alvorlig psykisk lidelse - er ikke farlige. Enkelte kan bli det under gitte omstendigheter. Det er en stor utfordring å hindre at denne gruppen blir farlige og å skjerme dem fra samfunnet når det er nødvendig.

DET HAR VÆRT et sentralt mål i mange år å bygge ned tabuer og fordommer rundt psykisk helse og psykiske lidelser. Når mediene bruker begrepet psykiatrisk pasient i sammenheng med voldsomme hendelser, bidrar det til å bygge opp fordommer og tabuer. Mediene bør bestrebe seg på å nyansere slike oppslag.