Hva er en vitenskapelig medforfatter?

SUDBØ-SAKEN: Ingunn Skre og Vidje Hansen hevder i et debattinnlegg i Dagbladet at medforfattere har blitt «sleeping partners». Det er åpenbart ikke bra, men forfatternes referanse til den såkalte Vancouver-konvensjonen gir sannsynligvis en for sterk begrensning av vitenskapelig medforfatterskap. Konvensjonen bør sannsynligvis revideres, eller en bør velge en annen konvensjon. Fra mange forskningsprosjekt kommer det flere publikasjoner, og for å sikre fri flyt av informasjon innen prosjektet, kan det være fornuftig at prosjektmedarbeidere som føler at de har bidratt til prosjektet kan tegne seg på som medforfattere. Dersom et prosjekt trenger en statistisk analyse, eller ganske enkelt en statsviter slik at prosjektresultatene kan leses av statsvitere, kan slike medarbeidere belønnes med et medforfatterskap. Hvis uttrykket «belønnes» høres galt ut, så er det muligens et poeng at andre måter å belønne på ofte ikke er tilgjengelige. Hva er en vitenskapelig medforfatter? Det er ikke en skjønnlitterær forfatter. Nobelprisen i litteratur har aldri gått til et dobbelt forfatterskap - tror jeg - men det har andre Nobelpriser. Kanskje skal vi akseptere at en beskrivelse av medforfatterskap vil ligge i det juristene kaller randsonen for bruk av begrepet forfatter. Et forslag (som også er en beskrivelse av mange medforfatterskap): en medforfatter har enten (men ikke både-og) 1) ytt et bidrag til unnfangelsen av en ide, 2) anskaffelse, analyse, eller tolkning av data; 3) bidratt til å skrive arbeidet. En medforfatter kan åpenbart ikke være ansvarlig for hele arbeidet - slik er ikke moderne forskning. Derfor blir Vancouver-konvensjonens uttrykk: «endelig godkjenne den endelige versjonen» en nokså umulig beskrivelse av hva som virkelig skjer. Noen vil hevde at med denne bruken er vi godt utenfor ordgrensen for ordet medforfatter. Som motargument kan man da hevde at ordene bør få betydning etter hvordan ordene brukes, og forøvrig - stiene bør legges der folk går.