KRITISK: De svakeste elevene gjør det gjennomgående dårligere i Oslo enn i resten av landet, skriver SVs Knut Even Lindsørn.Foto: Geir Bølstad
KRITISK: De svakeste elevene gjør det gjennomgående dårligere i Oslo enn i resten av landet, skriver SVs Knut Even Lindsørn.Foto: Geir BølstadVis mer

Hva er galt med Osloskolen?

De svakeste gjør det dårligere enn i resten av landet, mener SV.

|||SKOLEPOLITIKK: Oslo sliter med store sosiale forskjeller. På vestkanten er forventet levealder ti år høyere enn på østkanten, noe som skyldes de store inntektsforskjellene mellom øst og vest. Dette har konsekvenser for Osloskolene.
 
Tirsdag denne uken spør kommentator Trude Ringheim i Dagbladet hva som er problemet i Osloskolen. «Når det er slik at Oslo har de beste skoleresultatene i landet, hva er da problemet?» spør hun. Vi svarer gjerne på spørsmålet.
 
FOR DET FØRSTE gjør de svakeste elevene det gjennomgående dårligere i Oslo enn i resten av landet. Det er de flinkeste elevene som trekker gjennomsnittet opp. For det andre er det en dobbelt så høy andel elever i Osloskolen som får fritak fra de nasjonale prøvene, blant annet på grunn av det er mange som mottar særskilt språkopplæring. Det høye tallet sier noe om de spesielle utfordringene Osloskolen står ovenfor. Det er derfor ingen grunn til å slå seg til ro med at Oslo gjennomsnittlig skårer bra på de nasjonale prøvene. Det hjelper verken de svakeste elevene eller de elevgruppene som ikke er med i målingene.
 
DE SISTE DAGENE har flere uttalt seg positive til forsøk med frivillig bussing av elever mellom Osloskolene. Oslo SV vil innhente erfaringer blant annet fra Århus før det eventuelt blir aktuelt med slike forsøk. Dette er uansett bare ett av flere tiltak som kan iverksettes for å motvirke de sosiale forskjellene. Forsterket språkopplæring på den enkelte skole, tettere oppfølging og mer samarbeid med foreldrene, rekruttering av flere lærere med minoritetsbakgrunn, justering av inntaksgrensene og mer penger til skoler med mange elever som trenger ekstra oppfølging er tiltak som kan iverksettes raskt. Det som er helt sikkert er at alle elever i grunnskolen skal ha rett til å gå på en nærmiljøskole.
 
SV HAR i en årrekke jobbet for en mer sosial boligpolitikk i Oslo, for å sikre bedre sosial utjevning. Regjeringen har med SV i spissen satt i gang prøveprosjekt med gratis kjernetid i barnehagen i bydeler med en høy andel innvandrere. Resultatet er at barna nå er flinkere i norsk når de begynner i 1. klasse. SV ønsker å avskaffe kontantstøtten. Den fungerer som en betaling for å holde barna vekk fra barnehagen, noe som særlig rammer barn med minoritetsbakgrunn.
 
Det største problemet i Oslo er at Høyre- og Frp-byrådet ikke ser problemene og gjemmer seg bak de nasjonale prøvene. Det taper både Oslos skoleelever og resten av befolkningen på.