Hva er Høybråtens svar?

EU: Som helseministeren ønsket Dagfinn Høybråten gjennom Nordisk ministerråd å bruke EU-samarbeidet til øke avgiftene på vin og sprit i hele Europa, for å motarbeide en økende grensehandel med billigere vin og sprit som lokkevarer. Som KrF-leder skriver han nå at «det er på tide at EU-eliten innser at folk ikke ønsker mer makt til Brussel».

Det svar han skylder oss er: Hvordan mener han internasjonalt forpliktende samarbeid skal organiseres, for å at det skal virke? Han mener jo åpenbart at måten EU-landene har organisert det på er håpløs, siden han velger å benytte seg av harselerende betegnelser som «EU-eliten» om sine folkevalgtevalgte kolleger i våre 27 europeiske samarbeidsland og allierte?

Er oppskriften han gir i sin Dagblad-kronikk 28/6, mindre makt til fellesskapet og mer til hvert land, brukbar hvis man skal oppnå resultater når det for eksempel gjelder å bekjempe klimaproblemene? På dette området har allerede EU-landene gitt en del makt til Brussel ved at det på mange områder som berører energi og klima allerede i dag kan gjøres forpliktende vedtak med flertall og ikke enstemmighet. Mener Høybråten også disse områdene bør tilbake til 27 hovedsteder eller underlegges enstemmighet?

Den alvorligste konsekvensene av irenes nei, er at nye utvidelser blir lagt på is. Det er uenighet om Tyrkia hører naturlig hjemme som medlem i EU. Men det er ingen uenighet om at restene av landene på Balkan gjør det. Kroatia er havveis i sine forhandlinger om medlemskap. Skal irene få stenge Serbia, Kroatia, Montenegro og de andre ute av et samarbeid de selv har hatt så store fordeler av?

Dagfinn Høybråten skriver at EU-landene bør glemme sine ambisjoner på alle andre områder enn det indre marked. Men jeg kan ikke tro at Dagfinn Høybråten virkelig mener at landene i det siste urolige hjørne av Europa, som har vært hjemsøkt av så mange tragedier de siste tiårene, ikke bør få muligheten til å bli med i det samarbeidet som favner resten av vår verdensdel.