Hva er Røe Isaksens ansikt?

INTEGRERING: Torbjørn Røe Isaksen tok i artikkelen i Dagbladet 14. februar ett oppgjør med Frp hvor han tidvis skyter seg selv i foten. Presisjonsnivået er også så lavt at det ser ut som en sammenblanding av karikaturtegninger, innvandrings- og integreringspolitikk, og helt sikkert også 11. september.Røe Isaksen skriver: «vi (nordmenn) må være beinharde forsvarere av våre liberale verdier, ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.» Religionsfrihet velger Isaksen å utelate siden dette i sakens anledning taler i favør av muslimer framfor nordmenn.

ISAKSEN HYLLER også det som Frp tidligere sto for: «... vår vurdering av andre mennesker må bygge på hva de gjør, snarere enn på hvem de er eller hvilken bakgrunn de har.» «Det er en vakker tanke,» fortsetter Isaksen «og noe av det viktigste og mektige ved den liberale idéarven.» Er ikke innvandreres bakgrunn av betydning for byggingen av det gode norske samfunn? Er vi fornøyd bare så lenge innvandrerne retter seg etter norske lover og normer og fyller det samfunnsøkonomiske maskineriet?

ISAKSEN FALLER selv ned på det lave nivå som Per Sandbergs «brødkniver ikke må gis til innvandrere som kan brukes til å drepe,» når han sier: «jeg er ikke en del av klem-en-terrorist-venstresida». Videre: «og ikke legge oss flate for kulturrelativistenes honnørord om å forstå dem som truer med vold og terror.» Unge Høyre-lederen rører selv i grumset vann med skuffende lavt presisjonsnivå da man ikke får vite om terroristene og voldspersonene befinner seg i Norge eller utlandet - eller hvilken nasjonalitet eller religion de har.

LIBERAL INNEBÆRER en viss grad av respekt ovenfor annerledes tenkende. Konservatisme fordrer dannelse. Røe Isaksen ser i så måte verken ut til å være liberal eller konservativ. Isaksen har skjønt at politikere ofte formulerer seg så rundt at man slipper unna med alt. Det samme kan sies om George W. Bush, som Røe Isaksen henter et visstnok godt sitat fra: «Every new immigrant makes us more american». Løsrevet fra sin kontekst, og (mis)brukt av Torbjørn Røe Isaksen, kan dette tolkes i alle retninger, deriblant svært diskriminerende: «For hver ny innvandrer som kommer, jo mer hegner vi om det norske.» Er ikke også Isaksen intolerant og reguleringsivrig - som han angriper Frp for - bare i noe mer fordekt innpakning gjennom utdrag fra liberal-demokratiske og rettsstatlige prinsipper?