RAND-TILHENGER: Sylvi Listaug dyrker Ayn Rand i sin politiske virksomhet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Frank Karlsen / Dagbladet
RAND-TILHENGER: Sylvi Listaug dyrker Ayn Rand i sin politiske virksomhet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Frank Karlsen / DagbladetVis mer

Debatt: Valg 2017

Hva er sammenhengen mellom Darwins teori og Sylvi Listhaug?

Egoisme er ingen beskyldning for Sylvi Listhaug, fordi egoisme er en nødvendig politisk egenskap.

Meninger

I 1859 utga Charles Darwin sin mest kjente bok, «Artenes opprinnelse» – eller som dens fulle tittel var: «Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg, eller begunstigede rasers opprettholdelse i kampen for tilværelsen».

PROFESSOR: Willy Tore Mørch. Foto: Linus Meyer
PROFESSOR: Willy Tore Mørch. Foto: Linus Meyer Vis mer

Hovedbudskapet i boka var at arter utvikler seg gjennom naturlig utvalg. Prinsippet er egentlig ganske enkelt. Det vil alltid oppstå naturlig variasjon av egenskaper og trekk i en art, f.eks. ved mutasjon. Mutasjon er spontane og varige forandringer i en arts gener. For eksempel ble noen sjiraffer født med lengre hals enn de andre individene i arten. Hvis denne egenskapen gjorde at individene fikk tak i blader som hang høyere opp i trærne kunne disse «nye» individene overleve. Hvis individene med kort hals av en eller annen grunn fikk vanskeligere tilgang til mat, ville de langhalsede individene formere seg mer mens det ville bli færre av de korthalsede og vi ville stå igjen med én «ny» art. Ny i anførselstegn fordi slike forandringer tar meget lang tid, kanskje titusener av år.

Jean-Baptiste de Lamarck
Jean-Baptiste de Lamarck Vis mer

Men hva har dette med overskriften å gjøre? Hva er sammenhengen mellom Darwins teori om det naturlige utvalg og Sylvi Listhaug? Jo, misbruk av Darwins vitenskapelige funderte teori om artenes utvikling til å bli en sosialpolitisk ideologi, sosialdarwinismen.

Strengt tatt hentet ikke sosialdarwinismen sin legitimitet fra Darwins utviklingslære, men fra Jean Baptiste de Lamarck. Lamarck var før Darwin ute med sin utgave av utviklingslæren. Det de hadde til felles var at de var overbevist om at artene utviklet seg, men de var uenige om hvordan.

Charles Darwin
Charles Darwin Vis mer

Lamarck mente at gener forandret seg som følge av ervervede egenskaper. Eksemplet med sjiraffens hals blir av Lamarck forstått som at de sjiraffer som strakte hals og bestrebet seg på å nå de øverste bladene på trærne endret sine gener slik at avkommet kunne nyte godt av forfedrenes forbedrede egenskaper. Smedens barn får store hender er et omkvede som illustrerer det samme. Lamarcks teorier om artenes utvikling smittet over på det sosiale og politiske området gjennom neo-lamarckismen. Forbedrede egenskaper gjennom konkurranse på arbeidsmarkedet, i økonomi og sosiale forhold ville gjøre samfunnet bedre. I dette bildet antok man at konkurranse mellom individer førte til samfunnsmessig framskritt. Konkurranse stimulerte til bedre egenskaper, og hele samfunnet ville bli bedre fordi de som tapte gikk til grunne og kvaliteten på de som vant ble bedre.

Ayn Rand tok dette perspektivet helt ut i sin filosofi «objektivismen». Sentrale politikere på norsk høyrefløy har latt seg inspirere av Ayn Rand. Høyres Torbjørn Røe Isaksen var fasinert av Rand i ungdomsårene. Frp’s Siv Jensen, tidligere partieier Carl I. Hagen og Sylvi Listaug dyrker Rand i sin politiske virksomhet.

Objektivisme er læren om egoisme og individualisme. Egoisme dreier seg om å tenke og handle på en måte som tar sikte på å fremme ens eget ve og vel og som tar hensyn til andres ve og vel bare når det tjener egeninteressen. Derfor ønsker f.eks. regjeringen å finansiere hjelp til flykninger «der de er» fordi hjelpen de er villig til å gi dem tjener regjeringens flyktningpolitikk.

Ayn Rand mente at mennesket er født «tabula rasa», dvs med blanke ark. Mennesket har derved uante muligheter når man «dyrker skaperånden, viljen til å stå på, produsere og få ting til å skje» for å sitere FpUs tidligere leder Atle Simonsen. Prososiale tendenser, spesielt altruisme, er en sykdom som er påført oss av samfunnet og må fjernes, sier Rand. Politisk kontroll som hindrer individet i å oppnå egeninteressen må fjernes. Mennesket som «det høyeste dyr» må prestere for å gagne seg selv og samfunnet, fortsetter hun.

Når Sylvi Listhaug beskyldes for egoisme når hun f.eks. nekter å bidra til å avlaste Italia med flyktningestrømmen fra Libya eller når hun foreslår å snu redningsbåtene og sende flykningene tilbake dit de kom fra, er det ingen beskyldning for henne, fordi egoisme er en nødvendig politisk egenskap. Frp’s og regjeringens opphevelse av restriksjoner på bruk av vannscooter med toppfart på 130 km/timen i indre farvann er også eksempel på politisk egoisme. Hensyn til andre er underordnet egeninteressen. Statlig regulering av scooterkjøring er brudd på individualismen.

I tråd med Ayn Rand, fremmer egoisme både individet og samfunnet. Logikken er at det fører til en bedre verden hvis mennesket tillates å fremme sine egeninteresser uten å bry seg om virkningen på andre fordi alle andre også vil fremme sine egeninteresser. Markedsøkonomien er basert på det samme prinsippet. En rasjonell aktør i markedsøkonomien er definert som en person med egeninteresser. Markedet er en samling av slike aktører. Rettferdighet har ingen plass i markedsøkonomien.

Opposisjonen i Norge beskylder regjeringen for aktivt å ville ha økte forskjeller. Representanter for høyresiden svarer at det ikke er så farlig med økte forskjeller dersom de lavtlønnede også får bedre økonomi. Men dette er ikke nødvendigvis å ville ha forskjeller. Det er en helt naturlig konsekvens av en neo-lamarckantistisk tenkning ispedd retorisk hensyn til de svakeste.

Høyresidens politiske filosofi lener seg altså mot en misforstått utgave av Darwins utviklingslære om det naturlige utvalg, utlagt av Jean Baptiste de Lamarck som læren om artenes utvikling gjennom ervervede egenskaper, overført fra genutvikling til samfunnsutvikling av neo-lamarckistene og laget til et moderne politisk system av Ayn Rand.

Det er liten grunn til å angripe Sylvi Listhaugs og andre på ytterste høyre fløys private moral for deres gjentatte egoistiske utspill. Det er riktigere å kritisere deres misforståtte ideologi.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.