FEIL FOKUS: Målet bør ikke være å ha et så lavt sykefravær som mulig, men å ha et inkluderende arbeidsliv, skriver artikkelforfatter. Foto: Antonio Guillem / Shutterstock / NTB Scanpix
FEIL FOKUS: Målet bør ikke være å ha et så lavt sykefravær som mulig, men å ha et inkluderende arbeidsliv, skriver artikkelforfatter. Foto: Antonio Guillem / Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Sykelønn:

Hva er viktigst: Lavere sykefravær eller flere i jobb?

Regjeringen varsler en inkluderingsdugnad, men det kommer de aldri til å lykkes med hvis de tviholder på målet om lavest mulig sykefravær.

Meninger

Vi er flinkere enn mange andre land til å inkludere i arbeidslivet. Lykkes vi enda bedre, må vi regne med at fraværet går noe opp – rett og slett fordi folk med sammensatte helseproblemer kommer i jobb.

Alle snakker om å inkludere folk med funksjonsnedsettelser, kroniske plager o.l. i arbeidslivet. Det gir naturligvis noe mer fravær. Men det er fortsatt en god idé. Det er bedre enn at de står ufrivillig utenfor arbeid og slik at sykefraværet tilsynelatende ser lavere ut.

Dette tror jeg ikke regjeringen har tatt innover seg. I tillegg kommer debatten om kutt i sykelønnsordningen stadig opp. Vi får høre at Norge har for høyt sykefravær og høyresiden påstår at kutt i sykelønnen vil få ned sykefraværet. Men er det egentlig et mål å ha så lavt sykefravær som mulig? Ikke til enhver pris, spør du meg.

Regjeringen bør droppe nulltoleransen mot sykefravær, og heller konsentrere seg om å inkludere flere i jobb. Hvis de fortsetter å prøve på begge ting samtidig, vil de ikke få til noen av delene. Det eneste vi vil sitte igjen med, er at Forskjells-Norge forsterkes. Særlig hvis sykelønnsordningen angripes.

Vi bør merke oss hva som har skjedd i Danmark: Full lønn gjelder fortsatt for de bedre stilte, det har gått fra å være en rettighet for alle til et privilegium for de heldige. Sånn var det i Norge også, før full sykelønn for alle ble innført. Vil vi tilbake dit?

Når vi sammenligner Norge med andre lands sykefravær bør vi også tenke på andre faktorer. I et land der du kan miste jobben etter et halvt års sykdom, vil langtidssyke bli registrert som utenfor arbeidslivet, mens det blir registrert som sykefravær i Norge. Det er også ulikt oppsigelsesvern under sykefravær.

En som står som sykemeldt i et land kan stå oppført som utenfor arbeidsstyrken i et annet. Denne personen vil dermed ikke være en del av sykefraværet lenger. Det er bedre at vi har folk som har sykefravær enn at de får sparken fordi de blir syke.

Det finnes en type sykefravær som det kan gjøres noe med. Folk som har en belastende arbeidshverdag som blir sykemeldt fordi belastningen blir for stor. Et arbeidsliv å leve med, også i typiske lavtlønte yrker vil fungere forebyggende.