Hva er vitsen med et hjerte som ikke slår?

Store mangler i tjenestetilbud for utviklingshemmede, skriver Randi Reese.

LIKEVERD: Kommunal- og regionaldepartementet åpner sitt forslag til budsjettet for 2009 med at de «har hjerte for hele landet», og at deres oppgave er å tilrettelegge for en bedre hverdag for alle. Dessverre ser det ikke ut som om ambisjonene om en bedre hverdag faktisk gjelder alle. Til det er «normalbefolkningen»s tyngdekraft for sterk. 

HELSEDIREKTORATET OG Helsetilsynet har de siste årene dokumentert store mangler i levekårene, tjenestetilbudet og rettssikkerheten for personer med utviklingshemning. Nesten alle kommuner som det er ført tilsyn med, bryter loven når det gjelder makt og tvang. Nesten ingen utviklingshemmede er i vanlig arbeid uten tiltak. Skoletilbudet er segregert for flere, og mange bor i institusjonslignende bofellesskap. Kommunene er i full gang med å reversere ansvarsreformen, som hadde inkludering som overordnet mål for alle livets områder, ikke bare å legge ned de store institusjonene. 

HØSTEN 2007 BLE DET på oppdrag fra regjeringen holdt en høringskonferanse. Her ble det godt dokumentert store mangler. Etter dette har det vært stille fra politiske myndigheter. Helt stille. Statens råd for funksjonshemmede har foreslått at det nedsettes et nytt offentlig utvalg som skal se på situasjonen for utviklingshemmede. Fremdeles stille. Nordlandsforskning har evaluert lovverket om bruk av makt og tvang. De slår fast at det mangler kompetanse både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Fremdeles er det helt stille hos politiske myndigheter. 

FELLESORGANISASJONEN (FO) krever i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009 at det utarbeides en sektorovergripende og helhetlig plan for styrking av levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning. Planen må blant annet omfatte bolig, arbeid, økonomi og fritid. 

EN SLIK PLAN vil koste lite å utarbeide, men vil sette fokus på et område som sårt trenger politikere som hever stemmen og handler. Hva er egentlig vitsen med et hjerte når det ikke slår?

VANSKELIGHETER: - Du får aldri riktig hjelp til riktig tid, oppsummerer Brit Westhrin, her med sønnen Einar. Foto: TERJE BENDIKSBY/SCANPIX
VANSKELIGHETER: - Du får aldri riktig hjelp til riktig tid, oppsummerer Brit Westhrin, her med sønnen Einar. Foto: TERJE BENDIKSBY/SCANPIX Vis mer
Hva er vitsen med et hjerte som ikke slår?