Hva gjør far?

Kunsten å være mann

Nattestell

Mor hovedansvar: 54

Far hovedansvar: 4

I fellesskap: 39

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:3

Bleieskift

Mor hovedansvar: 36

Far hovedansvar: 1

I fellesskap: 60

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:3

Matlaging

Mor hovedansvar: 54

Far hovedansvar: 6

I fellesskap: 36

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:3

Skolearbeid

Mor hovedansvar: 23

Far hovedansvar: 8

I fellesskap: 54

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:15

Fritidssysler

Mor hovedansvar: 6

Far hovedansvar: 25

I fellesskap: 62

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:7

Hente/bringe

Mor hovedansvar: 12

Far hovedansvar: 22

I fellesskap: 59

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:7

Kjøpe bursdagspresanger

Mor hovedansvar: 63

Far hovedansvar: 1

I fellesskap: 32

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:5

Delta på foreldremøter

Mor hovedansvar: 17

Far hovedansvar: 7

I fellesskap: 67

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:9

Kjøpe sko/barneklær

Mor hovedansvar: 78

Far hovedansvar: 1

I fellesskap: 17

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:4

Kjøpe sportsutstyr til barna

Mor hovedansvar: 6

Far hovedansvar: 30

I fellesskap: 54

Vet ikke/husker ikke/ubesvart:10