Hva gjør vi med «trafficking»?

Skal Norge gjøre som Sverige og forby kjøp av seksuelle tjenester, skal det bli kriminelt å være horekunde? Justisdepartementet sysler med slike tanker, og det spørs om ikke byråkratene bør la det bli med syslingen. For i Sverige er trafikken gått under jorda, og det er tvilsomt om jentene eller kundene er tjent med det. Departementet vil først og fremst «trafficking» til livs, den uverdige handelen med triste kvinneskjebner og hensynsløse bakmenn.

  • Kjøp og salg av sex er en gammel historie.
Prostitusjon er ikke verdens eldste yrke, men skjøgen i Babylon er minst 4000 år gammel, og Gilgamesj-eposet fra 1800 år f.Kr. er sivilisasjonens eldste fortelling om prostitusjon, og verselinjene er vakre, påviser Nils Johan Ringdal som har skrevet om de prostituertes historie i «Verdens vanskeligste yrke». Kulturhistorien ville vært helt annerledes, og mindre fengslende, uten horene - og kundene - som kanskje skal bli kriminelle.

  • En av de mest myteomspunne kvinnene i Bibelen er «synderinnen» Maria Magdalena som vætte Jesu føtter med sine tårer, tørket dem med sitt hår, og salvet ham med kostbare oljer.
Store malere i renessansen og barokken beskjeftiget seg med Maria Magdalena: Botticelli, Vermeer, El Greco, Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer, Tizian og Tintoretto.

  • I den moderne litteraturen er Maria Magdalena-skikkelsen udødeliggjort av Dostojevskij i «Forbrytelse og straff», der Sonja selger sin kropp for å hjelpe de fattige for dermed å gi Raskolnikov troen tilbake, så de sammen kan begynne det nye livet.
Av norske forfattere har blant andre Amalie Skram skrevet om prostitusjon («Lucie»), Sverre Amersvik («Men tankene mine får du aldri»), Ola Bauer («Bulk») og Vigdis Hjorth («Hysj»). Og hva hadde filmhistorien vært uten «Der Blaue Engel», «La Strada» og «Taxi Driver»? Blant de norske malerne er Edvard Munch kjent for en serie interiører fra en berlinerbordell i 1907. Hans Heyerdahl malte «Champagnepiken» i Paris.

  • Kristus, vår frelser, levde blant tollere og syndere, står det i evangeliene.
Noen teologer tror med henvisning til gnostiske og andre skrifter at Maria Magdalena var hore og at hun levde sammen med Jesus i «kjødelig omgang», som det vel heter i de kretser. Så hvis Jesus Kristus var horekunde, har kanskje justisminister Odd Einar Dørum en uoppklart sak med kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland om lovens teoretisk tilbakevirkende kraft?