VANSKELIGERE FRAMOVER: «Med tilbaketrekningen etterlates mange afghanere uten arbeid», skriver Havnelid. En afghansk kvinne får hjelp i en leir øst for Kabul. I dag kommer Afghanistans president Hamid Karzai til Norge. Foto: Massoud Houssaini / PFP / NTB Scanpix
VANSKELIGERE FRAMOVER: «Med tilbaketrekningen etterlates mange afghanere uten arbeid», skriver Havnelid. En afghansk kvinne får hjelp i en leir øst for Kabul. I dag kommer Afghanistans president Hamid Karzai til Norge. Foto: Massoud Houssaini / PFP / NTB ScanpixVis mer

Hva kan vi oppnå i Afghanistan?

Vi ser med bekymring at mange hjelpeorganisasjoner nå følger den militære tilbaketrekningen.

Når vi diskuterer Norges framtidige innsats i Afghanistan må vi skille mellom bistand og humanitær nødhjelp. Hvilke forventninger kan vi på kort sikt ha til å endre et land i væpnet konflikt?

Nylig kom jeg tilbake fra et besøk i Afghanistan. Her fortalte mine kollegaer i Afghansk Røde Halvmåne og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) at den humanitære situasjonen blir stadig verre. De beskriver dårligere sikkerhet, mindre håp for framtida og frykt for konsekvensene av den militære tilbaketrekkingen som skjer nå og som skal være ferdig i løpet av 2014.

Mange land har brukt mye krefter på Afghanistan både militært, humanitært og på å bygge den afghanske stat. Milliarder er brukt, mange mennesker er blitt drept og flere stiller spørsmål ved om innsatsen har vært bortkastet.

Direktøren i ICRC, Yves Daccord, mener Afghanistan er langt unna en utviklingsfase og at forventningene til resultat av bistand bør sees i lys av dette. Røde Kors ser med bekymring at mange hjelpeorganisasjoner nå følger den militære tilbaketrekningen, samtidig som flere europeiske land har nok med seg selv og mange begynner å bli «lei» av å høre om Afghanistan.

Ifølge tall fra Verdensbanken kommer omkring 95 prosent av Afghanistans brutto nasjonalprodukt fra militær tilstedeværelse og sivil bistand. Med tilbaketrekningen etterlates mange afghanere uten arbeid og familier blir igjen uten inntekt. Dette skjer allerede nå.

Vi mener ikke at det er feil å ha et mål om å endre samfunnet i Afghanistan, men vi ønsker en diskusjon om forventninger til denne endringen og hva vi ønsker å oppnå. Hvilket ansvar har Norge etter elleve år med militær tilstedeværelse? Hvordan kan og vil vi fortsette å møte de humanitære utfordringene i Afghanistan? Kan Norge gjøre en større humanitær innsats, uten mål om å endre samfunnet?

Følg oss på Twitter

I Røde Kors tror vi på å bruke lokale krefter. I alle våre 188 medlemsland er frivillige kjernen i vårt arbeid. Om det er Ola nordmann som finner en savnet skiløper, Brenda som jobber mot urban vold i Guatemala eller Hafizullah som redder liv med førstehjelp i en bortgjemt landsby i Afghanistan, så er det de som kan og vet hva som er best for deres nærmiljø. De bor der, de lever der og de skal ingen steder.

Norge sier at Afghanistan skal få humanitær hjelp i mange år framover, men hvordan? Hva skjer i morgen? 2014 er i morgen og da må vi spørre oss: Hva kan vi oppnå i Afghanistan?

ARTIKKELFORFATTER: Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors i Norge
ARTIKKELFORFATTER: Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors i Norge Vis mer