Hva med blasfemiparagrafen?

Religionskritikk kan være

sårende for enkeltmennesker,

men det er en større trussel om

den kveles av staten.

Torbjørn Røe Isaksen,

sentralstyremedlem i Høyre

i et debattinnlegg

i Dagbladet«Torbjørn Røe Isaksen har selvfølgelig helt rett, og det er trist at regjeringen går inn for å svekke ytringsfriheten på denne måten. Hvis staten skal gi spesielle rettigheter til grupper som føler seg diskriminert, er vi på ville veier.

Kristian Kahrs«Det er mye bedre at slike ytringer kommer til uttrykk enn at de forbys. Denne type ytringer informerer samfunnet om at fanatiske tullinger faktisk eksisterer.

Roy T«Hva jeg lurer på: Er det nok oppegående folk i dette landet her som kan redde Norge fra Storbergets tyranni? Dette er ganske alvorlig folkens!

Gir snart opp håpet for Norge

«Ytringsfriheten er grunnpilaren i det demokratiske bildet og sterkt forankret i vesten, uten unntak.

Er det dette Samuel P. Huntington kalte «The Clash of Civilizations»?

Mumle Gåsegg«Ytringsfriheten er en av de viktigste og verdifulle verdiene vi har.

Trygve