Hva med byens ordfører?

«Dynamitt-Ditlev» må ikke gå fri nok en gang.

HOVEDSTADENS VE OG VEL: Det trivelige med Oslo er folket. De er rausere, klokere og tålmodigere enn politikerne. Det er takket være folket at trikken har overlevd. Oslo bystyre besluttet den nedlagt på 1960-tallet, men folkets protester tvang bystyret til å omgjøre sitt vedtak rundt 1970. Nå går trikken så det suser. Kjelsåstrikken var nedlagt et par år tidlig på 2000-tallet, men lokalbefolkningen fikk gjenåpnet banen, stikk i strid med viljen til ordfører og byrådsleder. Kolsåsbanen ligger og vaker, men fremdeles er det håp også for den. Sjøutsikten fra Oslo havn, derimot, er ved å tettes igjen for godt, fordi våre folkevalgte ikke har maktet å etablere en sammenhengende plan. Og her har ikke folket klart å samle seg til motaksjon. Havna var så stor. Det økonomiske spill så fordekt. Utsikten ble tetta igjen bit for bit. Det er mer sjøutsikt i Hamar enn i Oslo.«Oops, vi skjønte ikke tegningen!» sa Grete Horntvedt og Per Ditlev-Simonsen i kor, da det gikk opp for dem at de hadde solgt tomta som tok utsikten fra panoramavinduene på Oslo Sentralstasjon, til en av byens mektigste eiendomsbesittere - den samme som fikk kjøpt Bislett Bad for en slikk og ingenting, ettersom hovedstaden ikke erkjenner ansvar for at svømmekyndigheten opprettholdes i Europas rikeste land.

BYRÅD GRETE HORNTVEDT har senere frivillig gått fra sin post, da økonomiske misligheter ble avslørt i den instans i forvaltningen som hun hadde det ytterste ansvar for. Hennes avgang hedrer henne. Men hva med byens ordfører? Skipsreder Per Ditlev-Simonsen begynner å bli en dyr mann for byen. Han har et lemfeldig forhold til ordet «ansvar». Samt anser seg fritatt fra begrepet økonomisk tort og svie. Dessuten har han en ussel forståelse av hva en demokratisk beslutningsprosess er.For å ta det siste først: Ordføreren besluttet å «prøvesprenge» Bislett Stadion nyttårsaften 2000, midt i den pågående debatten om stadionets framtid, da intet endelig vedtak forelå. Dette overtramp har han senere vedgått på et åpnet bystyremøte. Det ble påpekt i pressen at ordførerens handling diskvalifiserer ham til å fortsette i sitt embede. Hans agering ble refset av Riksantikvaren. Siden ordførerens antidemokratiske selvtekt ikke fikk noen konsekvens for innehav av ordførerkjedet, går han på folkemunne under navnet «Dynamitt-Ditlev».

I DENNE SAMMENHENG må det påpekes at ordføreren er en tåkelegger av Oslo bys historie. Uten forutgående debatt har han latt fargene i byflagget vårt - det hvite og det lyseblå, som blåtrikken (den gang trikkens flanker ikke var reklameplakater) og som vinterhimmelen (den gang vi hadde skøytesport som nasjonalidrett) - skipsrederen har latt dette byflagg bli erstattet av et i skarplilla farger, med St.Hallvard-motivet som sentralt sirkelfelt, etter mønster av de amerikanske delstatsflagg. Oslo Bymuseums leder Lars Roede påviser i Byminner 3/2004 hvorledes Oslos byflagg nå til forveksling er lik Nebraskas delstatsflaggLa oss dessuten minne om at Per Ditlev-Simonsen satt sentralt i den jury som pekte ut vinnerprosjektet for utbyggingen av Vestbanetomta, med et tårnhøyt hotellbygg som skulle danke ut rådhuset på høyden. Hotellplanen måtte som kjent skrinlegges.

ORDFØRERENS SISTE bravade er at han har gitt kongemonumentet i kommuneoppdrag til en kjent norsk billedhugger, etter at kvarthundre andre billedhuggeres forslag er blitt underkjent. Med hvilket mandat gjorde Høyres ledende mann dette? Kunstnerorganisasjonene har protestert mot ordførerens handling, på sin yrkesgruppes vegne. Selvsagt. På Osloboernes vegne protesterer nå Jan Erik Vold.Det sies at folket får de politikere de fortjener. Da sier jeg: Jeg protesterer mot den ordfører jeg som skattebetaler i Oslo er underlagt. Han har blamert seg tilstrekkelig mange ganger nå. Dette begynner å bli kostbart.Per Ditlev-Simonsen sier: «Jeg tar ikke ansvaret alene.» (Aftenposten 28.11.06). Det fremgår av hans uttalelser at han ikke betaler noenting for at Knut Steen i mange år er blitt ført bak lyset av Oslo kommune, ved å fortsette på et arbeid som i realiteten allerede var avvist. Økonomisk ansvar knyttet til «tort og svie» vil ordføreren ikke høre tale om.

DET ER SOLEKLART at det var ordføreren alene som fikk ideen å spørre billedhugger Knut Steen. Derfor er det han alene som har ansvaret, om ikke ordførervervet skal utarte til parodi - eller despoti. At en ordfører ikke erkjenner at ansvar er knyttet opp mot økonomi er uakseptabelt. Vi forventer at ordføreren tar lærdom av Grete Horntvedt. Om han ikke selv gjør det, så burde hans partikamerater hviske ham et ord i øret. Om ikke et samlet bystyre skal bli tvunget til å si det mer bastant.Dersom Per Ditlev-Simonsen går fri også denne gang, er det skapt en presedens som lover ille for hovedstadens fremtid.