KOMMER DÅRLIG UT: Tallene om resultatene i skolene i Finnmark skal ikke bortforklares. Alle tall som er lagt fram de siste årene viser at vi har de minst gode resultatene i landet, skriver forfatteren. Foto: Dagbladet
KOMMER DÅRLIG UT: Tallene om resultatene i skolene i Finnmark skal ikke bortforklares. Alle tall som er lagt fram de siste årene viser at vi har de minst gode resultatene i landet, skriver forfatteren. Foto: DagbladetVis mer

Hva skjer i Finnmark?

Alle ansvarlige vet om de dårlige resultatene. Her er noen eksempler som viser at det skjer endel i Finnmark.

Tallene om resultatene i skolene i Finnmark skal ikke bortforklares. Alle tall som er lagt fram de siste årene viser at vi har de minst gode resultatene i landet.

Inger Merete Hobbestad kommenterer på en god måte situasjonen for Finnmark, i Dagbladet 9.mai. Men på lik linje med mange andre kommentarer sies det lite om hvordan Finnmark sjøl håndterer situasjonen.

Fylkesmannen har en viss oversikt over det som skjer. Fylkesmannen i Finnmark gjør i alle sine møter med ordførere, rådmenn og skolefaglig ledelse, oppmerksom på tallene på detaljert nivå. Det gjennomføres veiledningsmøter der hele formannskap av og til deltar. Alle ansvarlige vet om de dårlige resultatene og debatten har over tid gått i media og i politiske fora. I 2012 vedtok Fylkestinget i Finnmark en del tiltak i tillegg til Ny Giv, som bare to år etterpå viste seg i en økt gjennomføring videregående skole på 6 prosent. Høyest økning i landet i henhold til Udir sitt gjennomføringsbarometer for 2014.

I tillegg er det innført et 1.år videregående skole uten eksamen og uten å miste ungdomsretten, noe som kanskje kan slå positivt ut om noen år. Antall lærer som tar videreutdanning har økt fra rundt 30 til rundt 200, takket være innføring av regionale løsninger. Fylkeskommunen og kommunene har nedfelt samarbeidsavtaler der lærere og ledelse samarbeider om helt konkrete tiltak. Andelen voksne som ønsker å ta eksamen på videregående nivå, har økt betraktelig. Mange står i kø for å få realkompetansevurdering.

Finnmarkingene ser ut til å forstå at utdanning må til for å kunne være med i et likeverdig livsløp. Disse eksemplene viser at det skjer endel i Finnmark. Derfor tror jeg det er lurt å ha med skolefaglige miljø fra Finnmark når fortsettelsen skal planlegges.