-Hva skjer'a Allah!

Er det grunn til panikk hvis avkommet bytter ut Rihanna med Koran-resitasjon? Er neste stopp treningsleir med Al-Qaida?

ISLAM: Nyfrelste konvertitter befinner seg ofte i en nærmest euforisk tilstand over å endelig ha funnet meningen med livet - og motstand vil bare forsterke behovet for å markere dette med sterkest mulig uttrykk, skriver Linda Alzghari, som selv er konvertitt. AFP PHOTO / Noah SEELAM
ISLAM: Nyfrelste konvertitter befinner seg ofte i en nærmest euforisk tilstand over å endelig ha funnet meningen med livet - og motstand vil bare forsterke behovet for å markere dette med sterkest mulig uttrykk, skriver Linda Alzghari, som selv er konvertitt. AFP PHOTO / Noah SEELAMVis mer

Hvordan ville du reagert om poden erklærer at han aldri mer skal spise svinekjøtt og kaster pornobladene sine i søpla? Eller om pappas lille pike poserer i smug foran speilet med hijab og stadig får tekstmeldinger fra fra den mørke helten på fotballaget ved navn Abdi Qadir?

Da er sannsynligheten stor for at du snart har en muslim i huset og at eplet har falt fra stammen i retning Mekka. Stadig flere etnisk norske ungdommer velger islam - men hva får kidsa til å velge den mest kontroversielle og omdiskuterte religionen i vår tid? Er det grunn til panikk hvis avkommet bytter ut Rihanna med Koran-resitasjon? Er neste stopp treningsleir med Al-Qaida?

Linda Alzaghari
Linda Alzaghari Vis mer

Mitt råd til foreldre som opplever at deres håpefulle konverterer til islam er definitivt å beholde sinnsroen. Nyfrelste konvertitter befinner seg ofte i en nærmest euforisk tilstand over å endelig ha funnet meningen med livet - og motstand vil bare forsterke behovet for å markere dette med sterkest mulig uttrykk. Så hvis du vil unngå at datteren din i trass bestiller niqab fra eBay - hold deg i ro!

Konversjon er ofte et resultat av at et menneske aktivt ønsker forandring i livet. Noen konvertitter starter sin søken på religiøs tilhørighet helt på egenhånd, andre er allerede gjennom omgivelsene blitt en del av et muslimsk miljø og slik gradvis blitt innlemmet i en religiøs livsstil.

Omfanget av forskning på konvertitter til islam er beskjedent, og det finnes ingen sikre tall på hvor mange konvertitter vi har i Norge. Islamekspert Kari Vogt anslo for ett par år siden at det er snakk om rundt tusen konvertitter. I noen perioder kan det synes som om antallet er økende, men samtidig ser vi som har vært en del av de muslimske miljøene over lengre tid at også en god del faller fra igjen og legger islam på hylla.

Det er imidlertid noen tendenser som går igjen, både her i Skandinavia og i land med relativt høye tall konvertitter som Storbritannia og Frankrike. Det ene er at det er kvinner som konverterer i større grad enn menn. Den andre tendensen er at konvertittene blir stadig yngre - og når det ikke er snakk om konversjon i forbindelse med ekteskap - er dette å regne som et ungdomsfenomen. I Frankrike kaller de det «coupin de islam» eller «kompis-islam» - og kjennetegnes ved at unge mennesker som vokser opp med muslimske venner og blir eksponert for forskjellige livssyn fra ung alder, ser det som like naturlig å velge islam som noe annet.

Det voldsomme fokuset på islam i mediene etter 11. september 2001 og krigføringen i muslimske land er også en medvirkende årsak til at engasjementet rundt islam vokser - mange konvertitter jeg har snakket med startet som islamskeptikere, men etter å ha lært seg mer om religionen ender de opp som muslimer selv. Særlig ungdommer blir tiltrukket av det de opplever som en sterk identitet og gruppetilhørighet. Hvorvidt en konvertitt forblir muslim eller ikke over tid, avhenger i stor grad av erfaringene vedkommende gjør seg i de muslimske miljøene. Det er ikke uvanlig at konvertitter sliter med å høre hjemme et sted. Det er ikke alle som føler de blir akseptert som fullgod muslim, og samtidig blir de av storsamfunnet, og kanskje familien, sett på som avvikere, og noen ganger også i grov språkbruk: landssvikere.

Men konvertitter utmerker seg også som brobyggere mellom den muslimske minoriteten og majoritetsbefolkningen. Spesielt ressurssterke konvertitter behersker etterhvert både språk, teologisk innsikt og kulturelle koder i de muslimske miljøene, og blir viktige stemmer i utformingen av en norsk islamsk diskurs.

Mens mange konvertitter er pådrivere for dialog, likestilling og toleranse, har vi også sett at det finnes vestlige konvertitter som oppsøker radikale og voldsforherligende krefter. Nyheten om at en etnisk norsk konvertitt angivelig har deltatt på terrortrening i Jemen kom likevel som en overraskelse på de norskmuslimske miljøene. De radikale muslimske røstene i Norge har ofte blitt betegnet som «sofa-jihadister» - fordi kampen kun foregår på sosiale medier og ikke ute i felten.

En fellesnevner for de radikale ungguttene som herjer på nettet, er at de har en broket bakgrunn, med utagerende festing, ekperimentering med rusmidler og tilbøyelighet til å bryte loven. Når de av forskjellige grunner ble lei denne livsstilen, finner de som unge voksne et religiøst ståsted som superfromme og barske voktere av «den rene og sanne islam», antagelig motivert av et desperat behov for sosial anseelse.

Følg oss på Twitter

Det er få ting som vekker mer beundring blant troende muslimer, enn personer som klarer å slutte seg til den smale sti, dette gjelder både konvertitter og fødte muslimer som finner veien tilbake til religionen. Beundringen blir ofte kortvarig, fordi veien fra wannabe-gangster til rettskaffen og respektert muslim kan være kronglete. Særlig aggressive og frekke manerer ser ut til å være vanskelig å legge fra seg, selv om skjegg og bønneteppe er på plass.

De radikale ungguttene blir således ytterligere marginalisert fra de tradisjonelle muslimske miljøene, og søker tilhørighet og fellesskap over landegrensene til meningsfeller i andre land som opplever den samme følelsen av utenforskap og sinne ovenfor både vestlig imperialisme og dekadanse, men også minst like mye ovenfor det muslimske samfunnet som ikke deler deres radikale aktivisme og syn på voldsbruk.

Følg oss på Twitter

For de aller fleste foreldre er det ingen grunn til panikk hvis de tar tenåringen på fersken mens hun prøver ut siste hijabmote eller finner Koranen gjemt under madrassen. Hvis man som forelder klarer å se forbi at bestemor ville snudd seg i graven og at svineribbe må byttes ut med halalpinnekjøtt på juleaften - så kan det å få en muslimsk sønn eller datter være svært positivt - og en gylden sjanse til endelig å få gehør når du ber om hjelp til husarbeid eller formaner at lesing til tentamen er viktigere enn festing.

En av islams fremste verdier er nemlig respekten for sine foreldre. Det er i henhold til Koranens lære ikke engang tillatt å uffe seg ovenfor sine foreldre. Hvis den nyfrelste påstår at - «ja, men dere er ikke muslimer så det teller ikke», så vis til hadithen hvor profeten Mohammed gjorde det soleklart at ikke-muslimske foreldre har krav på samme hengivenhet som om de var muslimer.

Følg oss på Twitter

Med hensyn til forebygging av radikalisering den ene eller andre veien, er det helt avgjørende av vi som samfunn, nærmiljø, skole og familie klarer å se de som faller utenfor vårt fellesskap før de finner nye fellesskap, som ikke vil være like villige til å gi slipp på dem som vi tilsynelatende er.