Hva slags kunnskap har kunnskapsministeren?

SKOLE FOR 5-ÅRINGER: I skoler og barnehager er det åpenbart ikke kunnskap som styrer, men mennesker som enten ikke vet hvordan barn utvikler seg eller som ikke interesserer seg for det. Dette ble nylig synliggjort ved statsråd Solhjells synsing om at 5-åringer vil ha godt av noen timer med teori.

Først ble skolestarten senket. Etter det lanserte man ideen om å åpne skolen for fireåringer, så dataskjermen i barnehagen, og nå altså dette.

Politikere henter neppe slike ideer fra mennesker med innsikt i barns utvikling. Læring er så mye. toåringen lærer kolossalt mye, men hun lærer annerledes enn åtteåringen. Læringen foregår på helt ulike arenaer. Det lille barnet er i stand til å lære noe så komplisert som morsmålet. Men det lærer det gjennom etterligning, ikke gjennom teori. Vi forklarer ikke preposisjonsbruken for barnet. Det kan den fordi det har øvd på en læringsarena som heter fri lek (ikke den voksenstyrte leken overkrydret med pedagogiske baktanker).

Fri lek er den mest effektive læringen i førskolealderen. Den er livfull og bevegelig. Hos det lille barnet er tenkningen ennå ikke klar og begrepsfiksert, snarere bilderik og fantasifull. Indre bevegelighet er uløselig knyttet til fysisk bevegelighet. Litt spissformulert kunne man si at det lille barnet først og fremst lærer gjennom fysisk bevegelse. At barn beveger seg mye har derfor en dobbel betydning: det hjelper barnet til å erobre kroppen og er fundamentet for all læring. Praktiske, virkelige opplevelser og erfaringer styrker muligheten for senere abstraksjonsevne og intellektuell læring.

Når du ser et lite barn sitte i sandkassen, da ser du et menneske i arbeid, ikke et menneske som kaster bort tiden. Tiden brukes tvert imot godt. Og dette er barnets «runde» tid, ikke den voksnes «tidsklemme-tid».

Senket skolestart blir begrunnet med at samfunnet endrer seg. Visst endrer det seg. For barnet betyr det blant annet mer stillesitting foran skjermen eller i bilens baksete og mindre tid og rom for bevegelse. Barn blir dermed frarøvet tid til å gjøre sitt viktigste arbeid; leken.

Mennesket forandrer seg ikke like raskt som teknologien. Resultatene blir større fysisk uro i grunnskolen.

Forslaget fra SV peker i feil retning. Hvis skolen stadig dyttes nedover i alder, vil konsekvensene bli enda større uro og skoletretthet. Pedagogikk handler ikke om å få gjort tingene så fort som mulig, men om å gjøre rett til rett tid. Menneskets lange barndom og sene utvikling er ingen konstruksjonsfeil, men et faktum vi ikke kommer utenom, om vi nå er pedagoger eller kunnskapsministre.