URIKTIG SVARTMALING:  Kristin Skogen Lund hevder at ungdommen flytter fra «mange småsteder» og at det er «de gamle som blir». Dette er en uriktig svartmaling av utviklingen, skriver Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Jacques Hvistendahl
URIKTIG SVARTMALING: Kristin Skogen Lund hevder at ungdommen flytter fra «mange småsteder» og at det er «de gamle som blir». Dette er en uriktig svartmaling av utviklingen, skriver Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Hvem er kortsynt og opportunistisk?

Det er ganske utrolig at Skogen Lund insisterer på en politikk som vil forsterke det problemet hun hevder at hun skal løse.

Meninger

NHO-direktør Kristin Skogen Lund skriver om kommunereformen og kritiserer meg i Dagbladet 27/8 for bare å være opptatt av neste valg. Hun etterlyser argumentene Senterpartiet bygger på når vi er motstandere av tvangssammenslåing av kommuner. Ikke minst undrer hun seg på hvilke argumenter vi har mot NHOs forslag om 77 gigantkommuner. Det er nesten så man ikke vet om man skal le eller gråte.  

Tvangssammenslåing først. Det bemerkelsesverdige med Skogen Lund er at hun skriver som om en omfattende kommunesammenslåing handler om alt mulig annet enn demokrati! Ordet demokrati finnes ikke i hennes lange innlegg! Politikere er folkevalgte. Da bør man lytte til folket — det er det som kalles demokrati. Mange velgere kan komme til å oppleve at dette er siste gang de får stemme i sin kommune. Neste gang kan kommunen være sammenslått — i verste fall mot innbyggernes eget ønske.

Senterpartiet har i hele denne debatten hevdet at dersom argumentene for kommunesammenslåing er så gode så burde det være enkelt for dem som ønsker sammenslåing av kommuner å overbevise velgerne om at det er det riktige valget. Til tross for dette ser det ut til at det utelukkende er Senterpartiet som ønsker en åpen og ærlig debatt om kommunereformen! Høyre som burde være i front i denne debatten er unnvikende og usaklige. De vil ikke si noe om hva som er målet for kommunereformen — og derfor vil de heller ikke ta stilling for eller mot NHOs ekstreme forslag. De vil  heller ikke ha folkeavstemninger, selv om 80 prosent av innbyggerne ønsker nettopp at spørsmålet skal avgjøres i folkeavstemning.  

Skogen Lund hevder at ungdommen flytter fra «mange småsteder» og at det er «de gamle som blir». Dette er en uriktig svartmaling av utviklingen. Svært mange distriktskommuner klarer å opprettholde folketallet selv om de ikke vokser like sterkt som resten av landet. Skogen Lund må da dessuten være klar over at den enorme folkeveksten i for eksempel Oslo de siste 5-6 årene skyldes utenlandsk tilflytting?

Dersom det er slik at ungdommen flytter og de gamle blir tilbake så er det da merkelig at det nettopp er blant de unge under 36 (!) år at 62 prosent ikke ønsker kommunesammenslåing? Bare 24 prosent i denne gruppen ønsker sammenslåing av sin egen kommune. Kvinnene har samme holdning!  

Hva er så en hensiktsmessig kommunestruktur? Skogen Lund hevder altså at sentraliseringen nå er så sterk at kommunene må slå seg sammen av den grunn. De aller fleste forstår og aksepterer at en slik gigantisk sammenslåing som NHO foreslår vil forsterke sentraliseringen. Det er ganske utrolig at Skogen Lund insisterer på en politikk som vil forsterke det problemet hun hevder at hun skal løse. Jeg har nylig vært i Danmark og sett resultatene av en slik politikk. Danmark er et lite land sammenlignet med Norge. Men resultatene av den danske kommunereformen er fraflytting fra småbyer og kraftig vekst i de største byene, med de kraftig negative sosiale og økonomiske konsekvensene som følger av dette. Vår kommunestruktur er tilpasset vårt bosettingsmønster. Det er både mulig og ønskelig å bevare dette.  

NHO-direktøren skriver «Vi står overfor en utvikling med negativ aldersbæreevne på mange småsteder, en utvikling som utfordrer kommunens evne til å tilby gode tjenester i fremtiden.» Hva betyr dette? Man kan få inntrykk av at Skogen Lund med «negativ aldersbæreevne» mener at disse småstedene skal finansiere velferdsstatens eldreomsorg alene? Slik er det ikke i Norge. Staten finansierer kommunenes tjenester og vil fortsette med det. De gamle har krav på en fullverdig eldreomsorg selv om barna deres har blitt direktører i NHO og har flyttet til Bærum.    

Skogen Lund beskylder meg i realiteten for å være en kortsynt og opportunistisk politiker, mens hun selv «ser ut over sin egen rolle og ikke minst utover sin egen tidsperiode». Jeg vil ikke mistenkeliggjøre NHOs motiver i denne saken. Men jeg vil minne om hva Petter Furulund administrerende direktør i NHO Service, uttalte: "for oss som bedrifter er det positivt at man lager større enheter, både når det gjelder innkjøp og drift av velferdstjenester. Det blir mer volum. Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester" (Klassekampen april 2014). Kan det hende at det er Skogen Lund selv som ikke «ser ut over sin egen rolle og ikke minst utover sin egen tidsperiode»?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.