Hvem feilinformerer?

DØDSHJELP: Lars Johan Materstvet og Aslak Syse avviser 22.1.07 min påstand om at visse former for smertelindring kan forkorte livet og at dette bekreftes av forskningen. De henviser til en Lancet-artikkel fra 2003. Den forskning som er gjort i Norge (!) er etter min mening tilstrekkelig til å bekrefte min påstand.

Det er nok å vise til undersøkelsen som er publisert i Tidsskrift for den Norske Lægeforening, nr. 20/2006 av Førde, Kongsgaard og Gjerløw Aasland. Forskerne undersøkte 12 tilfelle av lindrende/terminal sedering ved norske sykehus. I 4 av disse tilfelle heter det at behandlingen «kan ha» eller «kunne ha» fremskyndet døden. I ett tilfelle var det «usikkert» om døden var fremskyndet. Når nesten 50% av tilfellene representerer en mulig livsforkortelse vil det være meningsløst å trekke den slutning at behandlingsformen ikke i realiteten noen ganger forkorter livet. At dobbelt-effekten av ekstrem medisinering også innebærer livsforkortelse er så selvsagt at jeg aldri har hørt det bestridt i noen seriøs debatt.

Den nederlandske eutanasi-foreningens spekulasjoner om en fremtidig selvmords-pille har liten støtte i våre søsterorganisasjoner og er uansett ikke spesielt tiltenkt «gamle og livstrøtte» - slik den fabulerende høyesterettsdommer Drion ønsket seg.

VÅR FORENING arbeider som tidligere nevnt for et annet konsept enn det nederlandske.