Hvem manipulerer - professor eller Brennpunkt?

FØR ET LEGEMIDDEL aksepteres for markedsføring kreves det gjennomført kontrollerte behandlingsstudier. Myndigheter og forskningsråd forventer at industrien selv finansierer studiene. Men kun leger kan utføre studiene. Hvordan skal da legen bevare sin uavhengighet? Den ideelle løsningen er at 1) legen, ikke firmaet, designer studien; 2) legen, og ikke firmaet, eier dataene og analyserer disse; 3) Hverken legen personlig, hans avdeling eller sykehuset han tilhører får lønn for arbeidet. Lønn skal betales av uavhengige kilder som for eksempel Universitet eller sykehus. Den studien NRK-Brennpunkt Arild Aspøy viser til i sitt innlegg i Dagbladet 11.04 er en av de få i verden som oppfyller alle disse krav til integritet og forskeruavhengighet. Aspøy var kjent med disse fakta, men i sitt Brennpunktprogram og i sitt innlegg underslår Aspøy alle disse opplysningene. I stedet sier han i programmet bare at studien var «betalt» av firmaet og lar folk flest derfor tro at undertegnede mottok penger for studien. Er dette redelig journalistikk?

VED Å BRUKE ord som «manipulasjon», «stryke data» og «utelate» om min presentasjon av våre resultater i debattprogrammer i radio og TV 1996, fremstilles jeg som juksemaker. De faktiske forhold er annerledes. Et av temaene i debattene var hva man kunne oppnå hvis pasienten gjennomførte legemiddelbehandling. Våre funn viste bedring hos 84%. Tallet er korrekt, og presentasjon av resultatene er i samsvar med akseptert vitenskapelig presentasjon av resultater for dem som gjennomfører en behandling som foreskrevet (per protokoll). Myndigheter, som for eksempel det amerikanske Food and Drug Administration (FDA), mener slik presentasjon er både viktig og relevant så fremt ca 7 av 10 gjennomfører hele behandling (som i vår studie). Nær alle vitenskapelige tidsskrifter presenterer også slik informasjon. Er det da redelig journalistikk å underslå disse fakta og presentere saken slik Aspøy gjør?

DET ER OGSÅ rimelig grovt å knytte meg til markedsføring av legemidlet som ble utprøvet i studien når det var NRK (!) som tok kontakt med meg og bad meg debattere våre resultater. Aspøy er kjent med dette, men forteller det ikke. Han vet også, men forteller det ikke, at jeg hverken fikk penger av NRK - eller legemiddelfirmaet for den saks skyld- for å stille opp. Er dette redelig journalistikk? Aspøys Brennpunktsjournalistikk er eksempel på journalistikk som underslår viktig informasjon; dreier på fremstillingen av fakta; kryssklipper utsagn som er tatt ut av sin sammenheng og bruker ord og vendinger som mer enn antyder juks. Dermed skapes et forførende uriktig bilde av saken. Dette er ikke bare manipulasjon, men uredelig. Hva er motivasjonen for denne type søppeljournalistikk?