EN PLIKT: Regjeringen må innse at forsvaret av norsk territorium ikke bare er den norske statens fremste oppgave, men også dens fremste plikt og vårt beste bidrag til fred og stabilitet, skriver innsenderen.
<span style="line-height: 1.6em; background-color: initial;">&nbsp;Foto: Terje Pedersen  / NTB Scanpix&nbsp;</span>
EN PLIKT: Regjeringen må innse at forsvaret av norsk territorium ikke bare er den norske statens fremste oppgave, men også dens fremste plikt og vårt beste bidrag til fred og stabilitet, skriver innsenderen.  Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix Vis mer

Hvem skal forsvare Norge?

Nato, USA og våre allierte må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, vår egen evne til å forsvare oss selv.

Meninger

Regjeringens langtidsplan for forsvaret rommer en viktig, men banal erkjennelse når den slår fast at forsvar er statens fremste oppgave. Samtidig innebærer langtidsplanen at Nato i realiteten har overtatt ansvaret for forsvaret av Norge. Regjeringen baserer dermed statens og landets framtid på noe som kan være en farlig illusjon, nemlig at Nato alltid og under enhver omstendighet vil opptre solidarisk.

Norge ligger i et av de viktigste strategiske veikryss på den nordlige halvkule. På den skandinaviske halvøy og i norsk økonomisk sone støter flere, globale geostrategiske konfliktlinjer sammen. Her møtes det euroasiatiske, europeiske og det atlantiske. Herfra kan man med militære virkemidler innvirke på atommaktenes evne til å bruke deres ubåtbaserte kjernefysiske avskrekking.

Øystein Steiro Sr.
Øystein Steiro Sr. Vis mer

Uansett hva vi måtte mene og ønske, er dette forhold som ikke tilsier at Skandinavia forblir et fredelig hjørne dersom det skulle oppstå alvorlige kriser i de euroatlantiske eller globale stormaktsforbindelser. Slik er Nord-Norge og Barentshavet mer utsatt enn for eksempel Balkan og det sørøstlige Europa eller Baltikum og Østersjø-regionen.

Den største faren for å bli angrepet, er at en stormakt mener det er mulig eller nødvendig av hensyn til forsvar av eget territorium og/eller egen handlefrihet i en innledet eller mulig nært forestående konflikt med en annen stormakt. I så fall får det ikke bare tragiske følger for Norge, men kan meget vel føre til global krise og euroatlantisk krig. Da må vi spørre oss om hvor sannsynlig det er at andre stater og stormakter innleder en euroatlantisk krig for å verne om norske sikkerhet og integritet. Det er i beste fall usikkert.

Både våre allierte og våre mulige fiender ser helst at vi er i stand til å kunne forsvare vår territorielle integritet selv. Sannsynligheten for alliert bistand vil uansett være en funksjon av vår evne til å forsvare oss selv. Derfor er det viktig at regjeringen innser at forsvaret av norsk territorium ikke bare er den norske statens fremste oppgave, men også dens fremste plikt og vårt beste bidrag til fred og stabilitet.

Forsvaret av Norge kan derfor ikke overlates til andre. Det er og blir vårt ansvar, og jo mer vi tar konsekvensen av det, jo mer troverdige blir våre allianser og jo mindre risiko blir det for å bli blandet inn i krise og konflikt.

Nato, USA og våre allierte må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, vår egen evne til å forsvare oss selv, om det blir krevet av oss.